تعداد مقالات: 168
126. راهبردهای مقابله با مهاجرت‌های روستا- شهری با استفاده از فن سوات (بررسی موردی دهستان کوهسار شهرستان هشترود)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 127-142

سید مرتضی نوربخش؛ محمد اکبرپور سراسکانرود


128. بررسی نظریه خرده فرهنگ دهقانی راجرز (بررسی موردی: روستاهای منطقه کهمان شهرستان سلسله)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 139-164

مصطفی کرم‌پور؛ سامان یوسفوند


130. الگوسازی نهادهای مؤثر بر توسعه کشاورزی خرده‌مالکی ایران از نگاه متخصصان؛ با تأکید بر نهادهای غیردولتی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 133-156

حجت ورمزیاری؛ فرحناز رستمی؛ شهپر گراوندی


131. طرد اجتماعی دختران روستایی مجرد

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 123-146

زهرا فرضی زاده


134. بررسی و تحلیل رضایت‌مندی روستاییان از کیفیت خدمات دهیاری‌ها با بهره‌گیری از مدل تحلیل شکاف: مورد مطالعۀ شهرستان بناب

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 277-298

وکیل حیدری ساربان؛ علی مجنونی توتاخانه؛ مجتبی مفرح بناب


135. مهاجرت انفرادی مردان از روستاها و چالش‌های پیش روی زنان جامانده

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 139-166

رضا همتی؛ مریم گنجی


137. طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های تعاون روستایی بر مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 121-144

نسرین خدابخشی؛ زین العابدین امینی سابق؛ مسعود قربان حسینی؛ احسان ساده


138. شناسایی راهکارهای توسعۀ مشاغل خانگی زنان روستایی شهرستان اراک

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 307-324

کریم نادری مهدیی؛ زهرا تیموری


141. عوامل مؤثّر بر تأخیر ازدواج دختران در شهرستان‌های ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 147-172

حاتم حسینی؛ رسول صادقی؛ اردشیر رضایی


142. مدل روابط علّی عوامل خانوادگی، محیطی و فردی در مصرف مواد در میان نوجوانان در روستاهای شهر کرج

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389

رقیه علائی خرائم؛ پروین کدیور؛ شهرام محمدخانی؛ غلامرضا صرامی؛ محمدحسن علائی


146. مطالعه جامعه‌شناختی گرایش کارگران مهاجر فصلی به رفتارهای پرخطر در شهر تهران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 183-195

ستار پروین؛ یحیی علی بابایی


149. بررسی رابطۀ باورهای دینی و سرمایۀ اجتماعی در جوامع روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بخش ایلخچی از توابع استان آذربایجان شرقی)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 299-318

ریبوار عیسی نژاد؛ رسول محمدرضایی؛ حسین راحلی؛ حسین کوهستانی


150. بررسی زمینه‌های شکل‌گیری تعلق به محله

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 153-172

ولی‌اله رستمعلی‌زاده؛ محمد نعمتی