تماس با ما

نشانی: تهران،‌ پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، کدپستی: 14137، صندوق پستی: 773-14395،

 

تلفن:      61117816 (021)، فکس: 88012524 (021)

 

وب سایت:   www.jrd.ut.ac.ir

 

 پست الکترونیکی:

 

 Rural.development1388@gmail.com

 

jrd@ut.ac.ir


CAPTCHA Image