اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1017
تعداد عدم پذیرش 745

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 167
تعداد مشاهده مقاله 390545
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 305557
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 2.33 %