اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1334
تعداد پذیرش 109
تعداد عدم پذیرش 945

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 279
تعداد مشاهده مقاله 496892
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 396269
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 137 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 46 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 89 روز
درصد پذیرش 8 %