درباره نشریه

"برحسب نامه شماره 60509/18/3/  مورخ 31/03/1394 از طرف مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تغییر نام عنوان نشریه از «توسعه روستایی» به «توسعه محلی (روستائی-شهری)» موافقت گردید."

 

مجله توسعه روستایی، مجله ‏ای دانشگاهی است که تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ­ای در حوزه توسعه روستایی را منتشر می‏کند. هدف از انتشار آن معرفی آخرین یافته‏ های پژوهشی و نظری محققان و اندیشمندان در کشور است.

این نشریه از سال مهر ماه 1388 با همت آقای دکتر مهدی طالب (سردبیر مجله)، آقای دکتر غلامرضا جمشیدیها (مدیرمسئول مجله)،اعضای محترم هیأت تحریریه مجله  و مدیریت اجرایی آقای حسن بخشی زاده و ویراستاری سرکار خانم دکتر زهرا فرضی زاده شکل گرفت و در طول مدیریت این عزیزان ما موفق به چاپ 10 شماره از مجله توسعه روستایی تا مهر ماه 1393 گردیدیم. بدینوسیله از زحمات و تلاش های بی دریغ این عزیزان بسیار سپاسگزاریم.

همچنین برای مدیرمسئول محترم جدید مجله جناب آقای دکتر نوربخش و سردبیر جدید مجله جناب آقای دکتر  سیداحمد فیروزآبادی از صمیم دل آرزوی موفقیت و پیشرفت روزافزون از خداوند منان را داریم.

 

سردبیر قبلی: دکتر مهدی طالب (استاد دانشگاه تهران) از مهر ماه 1388 تا مهر ماه 1393

مدیر مسئول قبلی: دکتر غلامرضا جمشیدیها (دانشیار دانشگاه تهران) از مهر ماه 1388 تا مهر ماه 1392

 

مدیر مسئول: دکتر یونس نوربخش (از مهر 1392 تا 1395)

سردبیر: دکتر سیداحمد فیروزآبادی (از مهر 1393 تاکنون)

مدیر اجرایی: حسن بخشی زاده

 توصیه می‏شود مقالات شامل بخش‏های عنوان، چکیده، مقدمه، مبانی و چارچوب نظری، روش‏شناسی، یافته ‏های تحقیق، بحث و نتیجه‏ گیری و منابع باشد.

هیئت تحریریه:

دکتر فرهنگ ارشاد (استاد دانشگاه شهید چمران اهواز)

دکتر مصطفی ازکیا (استاد دانشگاه تهران)

دکتر عبدالرضا رکن‎الدین افتخاری (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر حسین ایمانی جاجرمی (دانشیار دانشگاه تهران)        

دکتر فضیله خانی (دانشیار دانشگاه تهران)  

دکتر غلامرضا غفاری (دانشیار دانشگاه تهران)       

دکتر عزت‌الله سام آرام (استاد دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر عباس سعیدی (استاد دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر اسماعیل شهبازی (استاد دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر مهدی طالب (استاد دانشگاه تهران)

دکتر محمود متوسلی (استاد دانشگاه تهران)

دکتر منصور وثوقی (استاد دانشگاه تهران)

 

اعضای هیات تحریریه جدید مجله

دکتر مهدی طالب

دکتر مصطفی ازکیا

دکتر اسماعیل شهبازی

دکتر عباس سعیدی

دکتر فرهنگ ارشاد

دکتر سوسن باستانی

دکتر عبدالرضا رکن‎الدین افتخاری

دکتر غلامرضا غفاری

دکتر پویا علاءالدینی

دکتر هوشنگ نایبی

دکتر محمود مسکوب

دکتر حسین ایمانی جاجرمی