دو فصلنامه علمی توسعه محلی (روستائی ـ شهری)  با هدف نشر تحقیقات نظری و تجربی در حوزه توسعه محلی، مبادرت به انتشار مقاله‌های پژوهشی (مقالات مستخرج از طرح‌های تحقیقاتی و رساله های دکتری) و مقالات تحلیلی، می نماید. مقاله‌های دریافتی پس از تأئید اولیه هیأت تحریریه و داوری تخصصی، به چاپ خواهد رسید.  

نوع اعتبار: علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

شماره مجوز علمی: 60509/18/3

توالی نشر: دو فصلنامه

نوع مقالات: پژوهشی و مروری

نوع داوری: دو سو ناشناس 

نوع انتشار: الکترونیکی

نرم افزار مشابهت یاب: سمیم، همتاجو (حداکثر مشابهت 30 درصد)

هزینه بررسی و انتشار: برطبق نامه شماره 40879 مورخ 1401/02/24 معاون محترم پژوهشی وزارت عتف هزینه بررسی و انتشار دارد.

دسترسی به مقالات نشریه آزاد و رایگان است.

این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می کند.

 


در راستای اهداف، چشم انداز و سیاست های نشریه و با هدف استفاده از توانایی های علمی و توسعه همکاری های پژوهشی، بین نشریه علمی «توسعه محلی» و انجمن علمی «انسان شناسی ایران»؛ تفاهم نامه همکاری منعقد شد.

                                                               


قابل توجه نویسندگان محترم: از نویسندگان محترم درخواست می شود دستورالعمل نشریه را در تنظیم مقاله ارسالی رعایت کرده و نسبت به ثبت شناساسه نویسندگی (راهنمای دریافت شناسه ارکید اینجا کلیک کنید) خود اقدام نمایند همچنین لازم است فرم تعارض منافع نویسندگان و فرم تعهد (قابل دریافت در صفحه راهنمای نویسندگان) را در قسمت فایل های تکمیلی ارسال مقاله بارگذاری شود. نویسندگان محترم توجه فرمایند آپلود تصویر تصویب نامه قرارداد طرح پژوهشی و پروپوزال پایاننامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری در قسمت فایل های تکمیلی الزامی است. درج نام نویسنده دیگر غیر از اسامی اساتید راهنما، مشاور و دانشجو در مقالات مستخرج از رساله یا پایاننامه ممنوع است. 

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 27، اسفند 1401 (پائیز و زمستان 1401) 

ابر واژگان