نشریه توسعه محلی (روستائی-شهری) (نامه علوم اجتماعی سابق) دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، مجله‌‏ای دانشگاهی است که تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در حوزه توسعه محلی (روستائی-شهری)را منتشر می‏‌کند.

"برحسب نامه شماره 60509/18/3/  مورخ 31/03/1394 از طرف مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تغییر نام عنوان نشریه از «توسعه روستایی» به «توسعه محلی (روستائی-شهری)» موافقت گردید."

دریافت مقاله صرفاً از طریق سایت مجله صورت می‌گیرد و به مقالات ارسال شده به طرق دیگر ترتیب اثری داده نمی‌شود.

برای ارسال مقاله لازم است در سایت مجله (بخش ارسال مقاله) ثبت نام نموده و با استفاده از کد کاربری و رمزعبور خود مجددا وارد سایت شوید. سپس وارد صفحه شخصی خود شده و مقاله را به‌صورت الکترونیکی ارسال فرمایید.  نویسندگان باید به مأخذ استخراج مقاله اشاره نمایند که می‌تواند از: پایان نامه، رساله دکتری، طرح یا پروزه تحقیقاتی (با ذکر نام وزارتخانه، سازمان یا  مؤسسه طرف قرارداد) یا پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی) استخراج شده باشد. در ضمن، به جز اعضای رساله و یا پایان‌نامه ( استاد راهنما و یا احیاناً استاد مشاور و  اسم دانشجو) نباید اسامی دیگری آورده شود.

نکات ضروری پذیرش مقاله:

1- بازبینی و نهایی نمودن متن چکیده انگلیسی توسط استاد راهنما و یا نویسنده مسئول 
2- بازبینی منابع طبق فرمت مجله و راهنمای نویسندگان
3- چک نمودن تک تک منابع و ارجاعات درون متنی با منابع و مآخذ انتهای مقاله 
4- حجم مقاله نباید بیشتر از 7500 کلمه باشد. 
5- حداقل 5 پیشنهاد عملیاتی و کاربردی در انتهای هر مقاله ارائه شود.   

6- نگارش مقاله باید به طور کامل مطابق اصول اخلاقی انتشار مقاله صورت گیرد.  

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 20، بهار و تابستان 1398 (تاریخ نشر: پاییز 1398) 

3. شناسایی اثرات برگزاری رویداد ورزشی کشتی با چوخه در جوامع میزبان

صفحه 55-78

شهرام عبدی؛ مهدی طالب‌پور؛ زهراسادات میرزازاده؛ محمد قربانی


9. بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با پایداری اجتماعی شهری در استان مازندران

صفحه 197-220

محرم آزاد؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر