دو فصلنامه علمی توسعه محلی (روستائی ـ شهری)  با هدف نشر تحقیقات نظری و تجربی در حوزه توسعه محلی، مبادرت به انتشار مقاله‌های پژوهشی (مقالات مستخرج از طرح‌های تحقیقاتی و رساله های دکتری) و مقالات تحلیلی، می نماید. مقاله‌های دریافتی پس از تأئید اولیه هیأت تحریریه و داوری تخصصی، به چاپ خواهد رسید.  

نوع اعتبار: علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

شماره مجوز علمی: 60509/18/3

توالی نشر: دو فصلنامه

نوع مقالات: پژوهشی و مروری

نوع داوری: دو سو ناشناس 

نوع انتشار: الکترونیکی

نرم افزار مشابهت یاب: سمیم، همتاجو (حداکثر مشابهت 20 درصد)

هزینه بررسی و انتشار: دارد

دسترسی به مقالات نشریه آزاد و رایگان است.

 


در راستای اهداف، چشم انداز و سیاست های نشریه و با هدف استفاده از توانایی های علمی و توسعه همکاری های پژوهشی، بین نشریه علمی «توسعه محلی» و انجمن علمی «انسان شناسی ایران»؛ تفاهم نامه همکاری منعقد شد.

                                                               


قابل توجه نویسندگان محترم: از نویسندگان محترم درخواست می شود دستورالعمل نشریه را در تنظیم مقاله ارسالی رعایت کرده و نسبت به ثبت شناساسه نویسندگی (راهنمای دریافت شناسه ارکید اینجا کلیک کنید) خود اقدام نمایند همچنین لازم است فرم تعارض منافع نویسندگان و فرم تعهد (قابل دریافت در صفحه راهنمای نویسندگان) را در قسمت فایل های تکمیلی ارسال مقاله بارگذاری شود. نویسندگان محترم توجه فرمایند آپلود تصویر تصویب نامه قرارداد طرح پژوهشی و پروپوزال پایاننامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری در قسمت فایل های تکمیلی الزامی است. درج نام نویسنده دیگر غیر از اسامی اساتید راهنما، مشاور و دانشجو در مقالات مستخرج از رساله یا پایاننامه ممنوع است. 

 طبق بخشنامه انتشارات دانشگاه تهران: اسامی نویسندگان و ترتیب نام آنها مطابق اطلاعات مندرج در سامانه در زمان ثبت اولیه خواهد بود و در هیچ یک از مراحل پذیرش و انتشار، قابل تغییر نیست و در صورت هرگونه تغییر، فرایند پذیرش و داوری مجدداً انجام خواهد گرفت.

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 29، اسفند 1403، صفحه 273-506 (پائیز و زمستان 1402) 

اعتباریابی مقیاس سازۀ حق‌به‌شهر (مورد مطالعه: شهروندان بالای 20 سال شهر ماکو)

صفحه 371-388

10.22059/jrd.2024.367719.668825

محمد عباس زاده؛ محمدباقر علی زاده اقدم؛ صفر حیاتی؛ ابراهیم حسین پور رندی


ابر واژگان