مؤلفه‌های اصلی ورزش‌های بومی و محلی به منظور بهره‌برداری در توسعۀ پایدار روستایی: مورد مطالعۀ بازی‌ها و ورزش‌های بومی و محلی شهرستان کرمانشاه

نویسندگان

1 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی.

2 دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی

3 دانشجوی دکتری توسعه‌ کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی.

چکیده

توسعۀ ورزش و تربیت بدنی به سبب تأثیر مثبت بر تأمین سلامت جسمی و روحی، گذران سالم اوقات فراغت و آثار شگرف آن در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، می­تواند به عنوان یکی از اصلی­ترین ابزارهای توجه به انسان به عنوان محور توسعۀ پایدار قلمداد شود. هدف این پژوهش، ارزیابی مؤلفه‌های اصلی ورزش­های بومی و محلی به منظور بهره‌برداری در توسعۀ پایدار روستایی است. در این مطالعه با رویکرد کیفی و از لحاظ پارادایم با رهیافت طبیعت‌گرایانه، بازی­ها و ورزش­های بومی و محلی شهرستان کرمانشاه به عنوان مستندات تحقیق تحلیل شده است. جمع‌آوری داد­ه­های مورد نیاز از طریق برگزاری مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختارمند، مصاحبه­های انفرادی و تشکیل گروه­های متمرکز، مشاهدۀ مستقیم و روش‌های تکمیلی مانند تهیۀ عکس و فیلم صورت گرفت. بر اساس یافته­های پژوهش، بازی­های بومی و محلی شهرستان کرمانشاه در ابعاد مختلف، مجموعه جالب توجهی از فعالیت­ها را در خود جای داده­اند، به نحوی که برنامه­ریزی در جهت احیا و ترویج این بازی­ها می­توانند پاسخگوی طیف وسیعی از اهداف توسعۀ روستایی باشد، چرا که عجین­کردنفعالیت­هایورزشی- تفریحیبه ویژه بازی­های بومی و محلی بابرنامه­هایتوسعۀ  روستایی،با تأمین نیروی انسانی سالم و فعال، ارتقای سرمایۀ اجتماعی، افزایش مشارکت روستاییان، بهبود همبستگی اجتماعی، حفظ ارزش­ها و باورهای محلی و نیز غنی‌سازی اوقات فراغت روستاییان و کاهش آسیب­ها و ناهنجاری­های اجتماعی، به شکل‌گیری جامعه­ای پویاوبانشاط همراه با بهبودبازده و بهره­وری و ارتقای کمی و کیفی سطح زندگی روستاییان منجر خواهد شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The main components of indigenous and local sports In order to exploit the sustainable rural development

نویسندگان [English]

  • Abdolhamid Papzan 1
  • Hossein Agahi 2
  • Mohana Shahmoradi 3
1 Associate Professor of Razi University
2 Associate Professor of Razi University
3 PhD Candidate of Razi University
چکیده [English]

Development of sports and physical education due to the positive effect on physical and mental health, spend leisure time and its dramatic effects on various aspects of social, economic, political, cultural, can be considered as one of the main tools to be considered human beings as central to sustainable development. The aim of this study was to evaluate the main elements of indigenous and local sports In order to exploit the rural sustainable development. The present study uses a qualitative approach with a naturalistic worldview. The games and sports in Kermanshah, Iran were analyzed. The data were collected by conducting in-depth interviews and semi-structured, individual interviews and focus groups, direct observation and complementary methods such as photographs and video. The results showed that local and indigenous games and sports, in various aspects, includes a series of activities are interesting, So that planning in order to revive and promote Games, can handle a wide range of rural development goals, because of sports and recreational activities associated with rural development programs, by providing healthy and active workforce, enhance social capital, increase participation of rural people, improving social cohesion, preserve local values and beliefs, as well as villagers enrich leisure time and reduce social abnormalities, leads to the formation of a dynamic and vibrant community with improved efficiency and productivity and improving the quantity and quality of rural life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indigenous and local sports
  • Kermanshah
  • Rural Development
احمدی زاده، زهرا سادات (1387). بازی­های کهن ایران. نشریه اطلاع‌رسانی و کتاب داری «کتاب ماه هنر». شماره 123، صص 57-54.
اندام، رضا؛ عسگری، مرتضی و سلیمی، میترا (1394). بررسی موانع توسعه بازی­های بومی و محلی از دیدگاه دانشجویان. پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال چهارم، شماره 2، صص 61-49.
بلوچی، رامین (1373). بررسی وضعیت موجود بازی­ها و ورزش­های بومی و محلی استان ایلام. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
بنائی، محمد (1384). ورزش واکسنی برای پیشگیری از بیماری­ها و ناهنجاری­ها. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
پاپ زن، عبدالحمید؛ آگهی، حسین و شاهمرادی، مهنا (1394). تعیین راهبردهای مناسب برای ورزش روستایی با تأکید بر ورزش‌های بومی شهرستان کرمانشاه. مدیریت ورزشی، دوره هفتم، شماره 5، صص 749-731.
 پاپ زن، عبدالحمید؛ آگهی، حسین و شاهمرادی، مهنا (1394). توسعۀ ورزش روستایی با محوریت ورزش­های بومی و محلی. دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، سال سوم، شماره 2، صص 16-1.
پاپلی یزدی، محمد حسین و ابراهیمی، محمد امیر (1381). نظریه‌های توسعۀ روستایی.سمت.
پناهی سمنانی، احمد (1381). تحلیلی در بازی­های سنتی در گفت و گویی با احمد پناهی سمنانی. کتاب ماه هنر، صص 35-32.
جابانی، محمد  (1380). ورزش و بازی­های محلی قوچان. نشریه اطلاع‌رسانی و حسابداری «کتاب ماه هنر»، شماره 40-39، صص 54-51.
جلالی فراهانی، محمدجواد  (1390). مدیریت اوقات فراغت و ورزش­های تفریحی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ص 175.
حسن پور، غلامحسین. (1387). ورزش­های بومی، سنتی و محلی. تهران: بامداد کتاب، چاپ دوم.
خدادادی، محمد رسول و عسکریان، فریبا (1389). بازی‌های بومی و محلی شمال غرب ایران. تهران: انتشارات عصر انتظار.
درخشان زوایه، مهدی (1390). تحلیلی بر توزیع فضایی بازی­های بومی و محلی در مناطق روستایی، نمونه موردی بخش خورش رستم شهرستان خلخال. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
رابرتز، ج. ام و سوتن اسمیت، ب. (1382). تعلیم و تربیت کودکان و شرکت آن­ها در بازی­ها. ترجمه: زهره کسایی، فصلنامه پل فیروز، سال سوم، شماره 9، صص 11-139.
رمضانی نژاد، رحیم  (1391). تاریخ تربیت بدنی و علوم ورزشی. گیلان: انتشارات شمال پایدار.
رمضانی، علی رضا  (1384). تربیت بدنی و توسعه پایدار. مجله تربیت بدنی، سال چهارم، شماره 12، صص 21-14.
شریعت زاده، علی اصغر  (1371). فرهنگ مردم شاهرود. انتشارات علمی و فرهنگی، جلد دوم، چاپ اول، صص 426-423.
شیرعلی، محسن (1389). جرم‌زدایی و نقش تربیت بدنی و ورزش. ماهنامه فرهنگی - اجتماعی ایران پاک، شماره 37، صص 37-26.
عبدلی، بهروز (1386). مبانیروانیواجتماعیتربیتبدنیوورزش. تهران: انتشارات بامداد کتاب.
عزیزآبادی فراهانی، ابوالفضل (1373). تربیتبدنیعمومی (2). تهران: دانشگاه پیام نور.
غفوری، فرزاد (1393). الگوی توسعه گردشگری برمبنای توسعه بازی­های بومی و محلی در کشور. مطالعات مدیریت ورزشی، دوره ششم، شماره 24، صص 174-153.
فتحی، سروش و مطلق، معصومه (1389). رویکرد نظری بر توسعۀ پایدار روستایی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT). جغرافیای انسانی، سال دوم، شماره 2، صص 66-47.
فراهانی، ابوالفضل و شهرکی، منصوره (1386). بررسی بازی­های بومی و محلی سیستان (تاریخ‌نامه ورزش ایران زمین). تهران: انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی.
قالیباف، محمد باقر (1389). نگاه راهبردی به نظام ورزش در کشور. تهران: نگارستان حامد.
قزلسفلو، حمیدرضا؛ سفیری کلاته، معصومه؛ قربانزاده زعفرانی، قاسم و چورلی، علی (1394). بررسی چالش­های جذب گردشگر ورزشی در جشنواره بازی­های بومی و سنتی استان گلستان (مطالعه موردی: مسابقات اسبدوانی و کشتی گورش). پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال یازدهم، شماره 22، صص 218-211.
قیطانچی، جاوید (1379). جایگاه بازی­ها در تدریس زبان­های خارجی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران،بهار و تابستان، صص 145-125.
کاشف، محمد (1387). پژوهشی پیرامون بازی­های بومی و محلی آذربایجان غربی. نشریه حرکت، سال اول، شماره 2، صص 66-53.
کوشافر، علی اصغر (1381). اصولومبانیتربیتبدنی. تبریز: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.
لوی اشتراوس، کلود (1381) نژاد، تاریخ، فرهنگ. پیام یونسکو، شماره 379، صص 6-10.
مختاری، هادی (1386). بازی­های بومی و محلی کوه سرخ- روستای ایور. مجله تربیت بدنی.
مطیعی لنگرودی، حسن؛ نصرتی، فردین؛ ایمانی، بهرام (1389). ارزیابی دیدگاه گردشگران موزه میراث روستایی در توسعۀ روستایی (مطالعه موردی موزه میراث روستایی گیلان). فصلنامه جغرافیای انسانی، سال دوم، شماره 4، صص 198-187.
مظفری، امیر احمد و علی قره، محمد (1384). وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان. نشریه علوم حرکتی و ورزش، دوره سوم، شماره 6، صص 171-151.
مکلینگ، جی (1382). فولکور کودکان، ذهن کودکان. ترجمه: افشین خاکباز، فصلنامه پل فیروز، سال سوم، شماره 9، صص 89-47.
ملکوتیان، مصطفی (1388). ورزش و سیاست. فصلنامه سیاست، دوره سی و نهم، شمارة 2، صص 301-316.
نقوی، محمد رضا، پایدار، ابوذر و قاسمی، یاسر (1391). بررسی و تحلیل نقش فرهنگ در توسعه مناطق روستایی با رویکردهای توسعۀ پایدار (مفاهیم، روش­ها و راهبردها). نشریه مهندسی فرهنگی علمی و تخصصی شوارای عالی انقلاب فرهنگی، سال ششم، شماره 67-68، صص 107-93.
نقوی، محمد رضا؛ مریدالسادات، پگاه؛ فتاحی، احدالله؛ عبادیان، مهشید (1392). ارزیابی جایگاه بازی‌های بومی و محلی در توسعۀ  مناطق روستایی (نمونه­ی موردی دهستان میانکاله شهرستان بهشهر). برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره هفدهم، شماره 4، صص 11-128.
همزه­ای، محمد رضا و فاضل بیگی، مهدی (1390). گمانه­های جهانی توسعۀ پایدار (جلد 1 و 2). کرمانشاه: مرکز نشر و چاپ دانشگاه رازی. چاپ اول.
 
Aghdasi, M; Tuba, N; Jahangirzadeh, M. (2013). The Comparison of Elderly and Youngs Attitude towards Indigenous and Native Plays of Azerbaijan. The Online Journal of Recreation and Sport, Vol. 2; Issue. 1, pp: 27- 29.
Andrew, F. Coburn,A.ClintonMacK,Timothy,D.M.B Mueller, R.Slifkin & M.Wakefield  . (2007). Choosing Rural Definitions: Implications for Health Policy.
Bogopa, D. (2001). Sports Development: Obetacles and Solutions in South Africa. University of Port Elizabeth, Vol.8, No.1.
Cashman, R. . (2002). Sport in the National Imagination. Walla Walla Press, Sydney,P.104.
Cho, K.M. . (2001). Developing Taekwondo as a Tourist Commodity. IJASS, 13(2): 53-62.
Heritage Tourism Division. (2010). Tourism Development Plan for Meghalaya. Retrieved September 28, 2012, from http:// www. tourism.gov.in /writereaddata/CMSPagePicture/file/ marketresearch /studyreports/Meghalaya.pdf
Lazarus, J. (2010). Goal Setting in Sport, Setting and Achieving in Sport-AnOvervie, wwww.winning at sport.com. Mckay & Gore& Kirk1190
Medojevic Jovo; Milosavljevic, Sasa; Punisic, Milan (2011). Paradigms of rural tourism in Serbia in the function of village revitalization. Journal of Studies and Research in Human Geography, 5.2, 93-102.
Sdm (2011). Sustainable development model.www.google.com model image.
Talbot, M.J. (1991). Womn and Sport: A Leisure Studiesperspective. Switzerland.
Thongutum, K; Chantachon, S. (2009). The Co-Operationm, Conservation and Development of Indigenous Sports and Games for Strengthening Community’s Health in Bangkok Metropolitan. European Journal of Social Sciences, Volume 10, Number 3, 2009.pp: 396- 402.
Tyrabsom, R. & Mogambdi, H.  (2010). The Relationship between Sport and Rural Development Centre Africa.