موضوعات = حیطه مطالعاتی
تعداد مقالات: 9
1. تحصیلات و جدایی‌گزینی فضایی در کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22059/jrd.2021.318471.668627

نورالدین فراش؛ حمید رضا ربیعی دستجردی؛ محمود قاضی طباطبایی؛ رسول صادقی


2. نقش‌آفرینی بلدیه در میدان سیاستگذاری اجتماعی شهری در ایران؛ از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22059/jrd.2021.326006.668658

جمال رشیدی؛ جعفر هزارجریبی؛ علی اکبر تاج مزینانی


3. تهیدستان شهری و عدم جذب در بازارکار رسمی (مورد مطالعه: مهاجران روستایی فقیر شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22059/jrd.2021.320539.668635

عبدالرسول هاشمی؛ مصطفی ازکیا؛ سید یعقوب موسوی


4. سنجش مفهوم توسعه روستایی با تأکید بر دیدگاه روستاییان (مورد مطالعه: شهرستان دماوند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.22059/jrd.2021.323066.668648

وحید ریاحی؛ سمیه عزیزی؛ سعید نصیری زارع


5. مدل سازی ساختاری تفسیری راهکارهای افزایش تولید شرکت های تعاونی استان خوزستان در دوره شیوع کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22059/jrd.2021.324510.668654

علی بوداقی؛ معصومه باقری؛ سجاد بهمنی؛ مرضیه شهریاری؛ بهروز صادقی عمرو آبادی


6. ارزیابی الگوی علی مولفه های مؤثر بر روستای خلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22059/jrd.2021.323853.668651

احمد حجاریان


8. غربالگری اثرات محیط‌زیستی اقدامات مداخله‌کننده‌ی رشد و توسعه محلی با رویکرد SEA (مورد: اقدام راهبردی توسعه اقتصادی منطقه 1 برنامه‌ریزی استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22059/jrd.2021.328673.668663

هادی یاقوت حردانی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ فضیله دادور خانی؛ مجتبی قدیری معصوم