کلیدواژه‌ها = روستا
تعداد مقالات: 11
2. بررسی راه‌های دستیابی دهیاری به درآمدهای پایدار بر اساس ظرفیت اجتماع محلی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 233-254

حسین ایمانی جاجرمی؛ آیدا نوابی


3. شهری شدن روستاها و قضایی شدن مناقشات: مطالعه ای در تجربه مناقشه و حل مناقشه در فضای روستایی_شهری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 75-102

جمال محمدی؛ کمال خالق پناه؛ معصومه زارع


4. رویکرد جامعه‌شناختی به مهارت‌های ارتباطی معلمان روستایی در منطقه ارشق

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 85-106

کمال درانی؛ قاسم صابری


5. فراتحلیلی بر مطالعات فقر در جامعه روستایی ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389

مهدی طالب؛ صدیقه پیری؛ سمیه محمدی


6. آسیب‌شناسی بافت سکونتگاهی در حاشیه رودخانه‌ها از نظر اجتماعی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389

اصغر صالحی؛ سید اسکندر صیدایی


7. بررسی تحولات کیفیت زندگی در ایران (1365 تا 1385)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389

موسی عنبری


11. تحلیلی بر مطالعات روستایی در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

مصطفی ازکیا؛ غلامرضا غفاری