ساخت عادت واره اقتصادی در میدان روستایی: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان گیلانغرب

نویسنده

دکتری جامعه شناسی توسعه اجتماعی روستایی

چکیده

پژوهش حاضر درصدد کشف ساختار عادت­ واره اقتصادی در میدان روستایی است، تا با رویکرد بوردیویی نگاهی واقع بینانه به نحوه عمل روستاییان در عرصه تصمیم­ گری اقتصادی بیندازد. روش تحقیق در این مطالعه قوم نگاری است و برای گردآوری داده ­ها از مشاهده مشارکتی، مصاحبه نیمه ساختار یافته بهره گرفته است. حجم نمونه نیز شامل 23 مشارکت کننده است که با استفاده از نمونه­ گیری هدفمند در مناطق روستایی شهرستان گیلانغرب انتخاب شده ­اند و مصاحبه با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت ­دار تجزیه و تحلیل شده­اند. یافته­ های تحقیق حاکی از این است که افراد دارای وضعیت افتصادی پایین میدان روستایی دارای عادت­واره ­غیراقتصادی هستند چرا که این افراد در موقعیت کنونی خود، داشتن راحتی و آسایش را ترجیح می­دهند تا درآمد زیادتر به‌شرط زحمت و تلاش بیشتر. ترجیحات شغلی­ افراد این جایگاه اجتماعی کشاورزی و کار بوروکراتیک است تا بدین وسیله بتوانند از یک سو با کار و تلاش کمتر درآمد بیشتر و از سوی دیگر زمان بیشتری نیز برای خوشگذرانی، استراحت و پرداختن به زندگی مصرف­ گرایانه داشته باشند. این در حالی است که افراد دارای وضعیت افتصادی متوسط و بالای میدان روستایی عادت ­واره اقتصادی ­تری به نسبت افراد دارای وضعیت افتصادی پایین میدان روستایی دارند. این افراد برخلاف افراد دارای وضعیت اقتصادی پایین میدان روستایی زندگی مصرف ­گرایانه کمتر و تلاش بیشتری برای پس ­انداز دارند و نیازهای مصرفی خود را برای کسب درآمد بیشتر به تعویق می اندازند. کار و فعالیت برای کسب درآمد بیشتر در اولویت این افراد قرار دارد حتی اگر این کار و شغل سبب شود وقتی برای فراغت و خوشگذارنی و پرداختن به زندگی مصرف­ گرایانه برای آنها باقی نگذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Construction Of Economic Habitus In A Rural Field: Case Study Of Rural Areas Of Gilan-e Gharb City

نویسنده [English]

  • Younes Akbari
Phd In Rural Social Development
چکیده [English]

The Present Study Seeks To Discover The Structure Of The Economic Habitus In The Rural Field In Order To Take A Realistic Look At How The Villagers Act In The Field Of Economic Decision-Making. The Research Method Used In This Research Is Ethnography And Semi-Structured And In-Depth Interviews Have Been Used To Collect Data. The Sample Size Includes 23 Participants Who Have Been Selected In Rural Areas Of Gilangharb City Using Purposive Sampling. The Interviews Were Analyzed Using The Directional Content Analysis Method. The Results Show That The People With Lower Economic Status Of Rural Field Have Non-Economic Habitus Because In Their Current Situation, These People Prefer The Tendency To Have Comfort And Convenience To A Higher Income With More Effort And Endeavor. The Job Preferences Of The People Of This Social Status Are Agriculture And Bureaucratic Work, So That With Less Effort, They Will Have More Income And At The Same Time More Leisure To Have Fun, Relax And Engage In A Consumerist Life. Meanwhile, The People With Middle And Upper Economic Status Of The Rural Field Have A More Economical Habitus Than The People With Lower Economic Status Of The Rural Field. Unlike The People With Lower Economic Status Of The Rural Field, These People Have Less Consumerist Life And More Effort To Save, And Postpone Their Consumption Needs To Earn More. Work And Activity To Earn More Money Is A Priority For These People, Even If It Does Not Leave Them Time To Relax And Enjoy A Consumerist Life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Field
  • Village
  • Habitus
  • Economy
  • Social Status
  • Gilan-E Gharb