تحلیلی بر مطالعات روستایی در ایران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله پس از بازخوانی مطالعات انجام شده پیرامون جامعه روستایی ایران به روش تاریخی و به شیوه اسنادی، روند تولید اسناد و منابع مربوط به مطالعات روستایی در سه بخش مورد تحلیل قرار گرفته است. در بخش نخست به تک‌‌نگاری‌ها و آثاری که جامعه روستایی را به‌صورت کلی مطالعه کرده‌اند اشاره شده است. در این دسته از مطالعات نگاهی کلی و بدون جهت‏گیری نظری نسبت به جامعه ‏روستایی و معرفی و توصیف‏ آن مطرح است. این آثار قابل تقسیم‏بندی به دو دسته عام و خاص می‏باشند. در عین‌حال مطالعات تک‌نگاری‌ به دو دسته تک‌نگاری‌‌‌هایی که به‌عنوان مکمل بررسی‌های اجتماعی اقتصادی مناطق روستایی انجام شده‌اند و تک‌نگاری‌‌هایی که به‌صورت مستقل انجام شده‌اند قابل تقسیم هستند. در بخش دوم مطالعات انجام شده با جهت‎گیری تاریخی و نظری بررسی شده‌اند. ... ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Rural Studies in Iran

نویسندگان [English]

  • Mostafa Azkia
  • Gholamreza Ghaffary
چکیده [English]

In this essay after reviewing studies on rural communities with historical and documentary methods, the process of emerging rural studies have been analyzed in three groups. The first group includes monographs and writings which studied the rural society generally. These studies don't have theoretical orientation to rural society and can be dividing into two categories as general and special. However, monographic reports are two groups. Some of them are supplements to socioeconomic studies that have been conducted in rural areas and others are independent reports. The second group is historical and theoretical studies. They have theoretical orientation; methodology based on historical documents historical analysis, and often had been affected by ideological values. ......

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural
  • Rural Development
  • Rural Evolutions.
  • Rural Sociology
  • Rural Studies