ارزیابی اثربخشی طرح نیکوکارانۀ ساخت 507 دستگاه آغل، برای زلزلهزدگان 19 روستا از توابع شهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.

چکیده

دام در زندگی مردم روستایی تاثیری حیاتی دارد که از آن جمله می‌توان به تامین درآمد از طریق فروش گوشت یا محصولات جانبی، امنیت غذایی، شخم‌زنی، تامین کود برای افزایش باروری خاک، و ابزار سرمایه‌گذاری اشاره کرد. در نواحی روستایی، سوانح طبیعی هم‌چون زلزله با آسیب به زیرساخت‌های نگهداری دام و به تبع آن خود دام‌ها معیشت و اشتغال مردم محلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و امکان بازیابی را دشوار می‌سازند. لذا طرح‌های بازسازی در نواحی روستایی باید الزاما موضوعات پیرامون دام را نیز مدنظر قرار دهند. با این حال، مطالعات صورت گرفته در کشور در زمینه تجارب کمک‌رسانی و بازسازی مناطق زلزله‌زده گواه آن است که به این موضوع کمتر توجه شده است. برای اولین بار در کشور و پس از زلزله کرمانشاه یک نیکوکار برای زلزله‌زدگان 19 روستا از توابع شهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه 507 دستگاه آغل ساخت. پژوهش حاضر، ضمن معرفی ابعاد مختلف این طرح، اثربخشی آن را با استفاده از روش ارزیابی هدف-محور مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی از آن هستند که تنها 62 درصد از کل آغل‌های ساخته‌شده به‌عنوان جایگاه دام (یعنی کاربری هدف) مورد استفاده قرار گرفته‌اند و مابقی به‌دلایل مختلف به مسکن، انبار علوفه، و انبار اموال تغییر کاربری یافته و در معدودی موارد نیز بلااستفاده باقی مانده‌اند. در واقع، طرح مزبور تا 62 درصد اثربخشی (تامین شرایطی برای حفظ اشتغال و معیشت روستائیان زلزله‌زده) داشته است. با این حال، نتایج نشان می‌دهد که مشخصات فنی ساختمان آغل طراحی‌شده با شرایط اقلیمی منطقه و نیازمندی‌های کاربران نهایی به‌طور کامل منطبق نبوده و روستائیان برای آن‌که بتوانند به‌طور موثری از آن‌ها بهره‌برداری کنند، تغییرات متعددی در ساختمان آغل اعمال کرده‌اند. گذشته از آن، به تفکیک نقش‌های جنسیتی در وظایف مربوط به نگهداری دام در نواحی روستایی توجه نشده است. در هر حال، تجارب این طرح، می‌تواند به عنوان یک دستاورد ارزشمند در زمینه بازسازی مناطق روستایی زلزله‌زده مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effectiveness of a Benevolent Construction Plan of 507 Livestock Shelters for the Earthquake Survivors of 19 Villages in the Area of Salas-Babajani in Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • Meisam Karimkhani 1
  • Saeid Elahi 2
1 PhD. Candidate, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University.
2 M. A., Faculty of Economy, University of Tehran.
چکیده [English]

Livestock has various applications in rural people's life including making money through the sale of meat or by-products, food security, ploughing, providing fertilizer to increase soil fertility, investment tool and so forth. In rural areas, natural disasters such as earthquakes damage the livestock shelter (LS) and consequently the livestock, and likewise jeopardizing the subsistence and occupation of local people. Therefore, reconstruction plans in rural areas need to address issues about livestock. However, studies on the experiences of relief and reconstruction of earthquake-stricken areas in Iran indicate that less attention has been paid to this issue. For the first time in the country, after the Kermanshah earthquake, a benefactor built 507 LSs for the earthquake survivors of 19 villages in the area of Salas-Babajani in Kermanshah province. In addition to introducing different aspects of this plan, this research has evaluated its effectiveness by using objective-based evaluation method. The results state that only 62 percent of all built-up LSs are being used as animal shelter, that is, target use. In other cases, the uses to which the rest of LSs are put are house, forage storehouse, odds and ends storehouse. Also, in a few cases, they have left unused. In fact, the plan has had 62 percent effectiveness. Nevertheless, the results show that the technical specifications of the designed LS building did not fully compliant with the region's climatic conditions and end-users requirements. Thus, the villagers have made copious changes in LS building so as to be able to exploit them effectively. However, the experiences of this plan can be used as a valuable accomplishment in the field of reconstruction of earthquake-stricken rural areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Livestock Shelter
  • Evaluation
  • Natural disasters
  • Rural
  • Salas-Babajani
  • Kermanshah
اسماعیل‌زاده، حسن؛ صفرخانی، رضوان و محمودی، حسین (1397). تحلیلی بر سطح توسعه‌یافتگی مناطق روستایی شهرستان‌های استان کرمانشاه. پژوهشهای جغرافیای استانی، 50(2)، 355-374.
خورشیدیان، عبدالحمید (1390). سرپناه موقت پس از سانحه؛ بررسی سیاست‌های تأمین مسکن موقت پس از زلزله 1385 لرستان. صفه، 21(53)، 111-124.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه. (1396). سالنامه آماری استان کرمانشاه سال 1395. کرمانشاه: انتشارات سازمان برنامه‌وبودجه کشور. بازیابی از مرکز آمار ایران.
فلاحی، علیرضا (1382). زلزله بم: مروری بر فرایند عملیات امداد و اسکان موقت. صفه، 13(37)، 7-23.
مسگرى هوشیار، سارا (1396). چالش‌ها و راهکارهاى جابه‌جایى سکونتگاه‌هاى روستایى پس از سوانح طبیعى؛ مطالعه موردی: بازسازى روستاهاى استان اردبیل پس از زلزله 1375. فصلنامه دانش پیشگیرى و مدیریت بحران، 7(3)، 211-224.
 
World Bank. (2011). Analyzing the Social Impacts of Disasters Volume I: Methodology. World Bank.
Campbell, R., & Knowles, T. (2011). The economic impacts of losing livestock in a disaster, a Report for the World Society for the Protection of Animals (WSPA). Melbourne, Australia.: prepared by Economists at Large.
D’Souza, F. (1986). Recovery following the Gediz earthquake: a study of four villages of western Turkey. Disasters, 10(1), 35-52.
Delgado, C., Rosegrant, M., Steinfeld, H., Ehui, S., & Courbois, C. (1999). Livestock to 2020: The Next Food Revolution. Discussion Paper for the International Food Policy Research Institute.
Elliott, J. R., & Pais, J. (2010). When Nature Pushes Back: Environmental Impact and the Spatial Redistribution of Socially Vulnerable Populations. SOCIAL SCIENCE QUARTERLY, 91(5), 1187-1202.
Epstein, K., DiCarlo, J., Marsh, R., Adhikari, B., Paudel, D., Ray, I., & Måren, I. E. (2018). Recovery and adaptation after the 2015 Nepal earthquakes: a smallholder household perspective. Ecology and Society, 23(1). doi:10.5751/ES-09935-230130
FAO. (2015). The impact of disasters on agriculture and food security. the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
FAO. (1999). Livestock In Poverty-Focused Development. Crewkerne: Livestock In Development.
Kapucu, N., Hawkins, C. V., & Rivera, F. I. (2013). Disaster Preparedness and Resilience for Rural Communities. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, 4(4), 215-233.
LEGS. (2009). Livestock Emergency Guidelines and Standards (LEGS). Practical Action Publishing.
Tas, N., Cosgun, N., & Tas, M. (2007). A qualitative evaluation of the after earthquake permanent housings in Turkey in terms of user satisfaction—Kocaeli, Gundogdu Permanent Housing model. Building and Environment, 42, 3418–3431.