بررسی تحولات کیفیت زندگی در ایران (1365 تا 1385)

نویسنده

چکیده

ایران در بیست سال اخیر‏، از نظر کیفیت زندگی در دنیا، در سطح متوسط رو به پایین قرار داشته است. ایران از حیث شاخص‏های آموزشی و برخی شاخص‏های مربوط به بهداشت و توسعه جنسیتی، تحولات مثبت و گاهی به مراتب بهتر از کشورهای همسایه را تجربه کرده است‏. با وجود بهبود در شاخص‏های درآمدی و فقر‏، ایران نسبت به کشورهای همسایه وضعیت قانع‏کننده‏ای نداشته است‏. در زمینه شاخص‏های درآمدی و اشتغال‏، آمارها چندان رضایت‏بخش نیستند. در بیست سال اخیر، میزان فقر مطلق در جامعه بسیار کاهش یافته، اما بر دامنه فقر نسبی به‏ویژه در مناطق روستایی افزوده شده است‏. درآمدهای پایین، افزایش نرخ بیکاری‏ و تورم از مهمترین دلایل اقتصادی این امر بوده است. علاوه‏براین، متغیرهای تبیین کننده دیگری که ایران را در شمار کشورهای با کیفیت زندگی پایین قرار داده‏، ریسک‏های زیست‏محیطی‏، عدم امنیت استراتژیک و آزادی بوده است‏. ..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of life quality evolutions in Iran: from 1986 to 2006

نویسنده [English]

  • Moosa Anbari
چکیده [English]

Within the last twenty years, Iran has been a country with a below average life quality in the world. From the educational and hygienic and point of view, Iran, compared with other bordering countries, has experienced further improvement. However, from an income and poverty based point of view, Iran has not been able to satisfy these criteria, compared with other bordering countries. Statistics also show that Iran has not been able to fulfill the employment and income criteria. In that last twenty years, the absolute poverty has been alleviated; however, the relative poverty, especially in rural areas, has increased. Low income, unemployment rate, and inflation have been among the essential economic factors. Moreover, eco-environmental and lack of strategic security and freedom has had a pivotal role in determining the factors that place Iran among the countries with a low life quality. ..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development Programmes
  • Human Development
  • Iran
  • Life Quality
  • Rural.