کلیدواژه‌ها = توسعه روستایی
تعداد مقالات: 14
1. تحلیل اثرات اقتصادی استقرار صنعت در توسعه نواحی روستایی. مورد مطالعه: دهستان عسلویه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 117-132

10.22059/jrd.2013.50587

بهروز محمدی یگانه؛ عصمت بارانی؛ مهدی چراغی؛ اسماعیل کرمی دهکردی


2. تعاونی‌های روستایی و حکمرانی روستایی در ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-46

10.22059/jrd.2013.30285

مهدی طالب؛ حسن بخشی زاده


3. تحلیل مقایسه‌ای استفاده از رسانه‌ها در مناطق شهری و روستایی ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 121-138

10.22059/jrd.2013.30289

عبدالحسین کلانتری؛ ولی اله رستمعلی زاده؛ حسین حسنی


4. بینش و روش در پژوهش‌های دانش بومی و جایگاه آن در فرایند توسعه پایدار روستایی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 19-38

10.22059/jrd.2012.28896

جلال‌الدین رفیع فر؛ حسین دانش مهر؛ رشید احمد رش


7. بازاندیشی طرح توسعه منطقه‌ای سلسله

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 29-50

مهدی طالب؛ عبدالمنان حقیقی مقدم


9. پیوندهای روستایی- شهری، شبکه‌های مهاجرت و توسعه روستایی (مورد مطالعه: ناحیه دهملا، استان سمنان)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 107-130

محمدرضا رضوانی؛ سیده محبوبه شاهچراغ


11. مدیریت دانش و برنامه‌های توسعه و عمران روستایی در ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389

حسن دارابی؛ یوسف نعیمی


14. تحلیلی بر مطالعات روستایی در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

مصطفی ازکیا؛ غلامرضا غفاری