دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 16، خرداد 1396، صفحه 1-220 (تاریخ چاپ: اسفند ماه 1396) 
طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های تعاون روستایی بر مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

صفحه 121-144

10.22059/jrd.2018.65563

نسرین خدابخشی؛ زین العابدین امینی سابق؛ مسعود قربان حسینی؛ احسان ساده