کلیدواژه‌ها = توسعۀ روستایی
تعداد مقالات: 3
1. توسعه و همزاد شرّش: تحلیل وضعیّتی کارآفرینی روستایی در منطقۀ سیستان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 173-196

حسن شهرکی؛ ولی الله سارانی


3. توانمندی‌های ورزش روستایی، توسعۀ محلی و مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه: کشتی گیله‌مردی)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 59-78

محمد مهدی رحمتی؛ مرتضی عباس زاده