توانمندی‌های ورزش روستایی، توسعۀ محلی و مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه: کشتی گیله‌مردی)

نوع مقاله : پژوهشی : پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی، دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد توسعه‌ اجتماعی روستایی، دانشگاه تهران

چکیده

ورزش‌های روستایی یکی از مهم‌ترین و در عین‌حال مهجور‌ترین موضوعات مطالعات توسعۀ روستایی و جامعه‌شناسی ورزش در ایران است. هدف این مطالعه، شناسایی ظرفیت‌های ورزش کشتی گیله‌مردی -به عنوان یکی از مهم‌ترین ورزش‌های روستایی ایران- در توسعۀ محلی و مشارکت اجتماعی است. روستاهای اشکیک‌ و تازه‌آباد‌ خاچکین از توابع استان گیلان به عنوان محدودۀ تحقیق انتخاب شدند. در این مطالعه با رهیافت کیفی، تلاش شد ضمن پاسخگویی به سؤالات اصلی تحقیق، نظریه‌ای در مورد جایگاه این ورزش در جامعۀ مورد مطالعه مطرح شود. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از مصاحبه و بحث گروهی استفاده شده است، علاوه بر آن، یک ­دوره مسابقات کشتی گیله‌مردی در روستای تازه‌آباد خاچکین مشاهده شد. یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد که تغییرات زیادی در کارکردها و رویه‌های اجتماعی و فرهنگی ورزش کشتی گیله‌مردی اتفاق افتاده است. این ورزش از پدیده‌ای «سنتی»، «محلی» و «وابسته به اقتصاد معیشتی» به پدیده‌ای «حاشیه‌ای، بیگانه و شبه­رسمی» در جامعۀ روستایی مورد مطالعه، تبدیل شده است. از عمده‌ترین عوامل گسترش این روند می‌توان به «شبه­‌‌مدرنیسم روستایی»، «تغییر سبک اوقات فراغت روستاییان»، «کاهش نقش کشاورزان در اجرای کشتی»، «ساماندهی کشتی گیله‌مردی به وسیلۀ نهادهای غیر روستایی»‌ و «ممانعت خانواده‌ها از ورود نوجوانان به عرصۀ کشتی» اشاره کرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد گسترش پدیدۀ فوق، به «کاهش رسوم و کارکردهای حاشیه‌ای کشتی گیله‌مردی»، «گسست روستاییان از هویت‌های بومی و محلی خود»، «‌تقویت توریسم و صنایع خرد روستایی»، «کاهش تعداد مسابقات»، «تخریب محیط زیست» و «کاهش مشارکت فعال روستاییان» منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capability of rural sport; local development & social participation (case study: Gilehmardi Wrestling)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Rahmati 1
  • Mortaza Abaszadeh 2
1 Associate Professor, University of Guilan
2 M. A., Department of Social Development Studies, University of Tehran.
چکیده [English]

Rural sports can be concerned as one of the most important and also obsolete subjects of rural development study and sport sociology in Iran. The mean to the following Study is recognition Capacities and Dimensions of Gilehmardi wrestling in the course of local development and social participation as one of the most important rural sports in Iran. Eshkik and Tazehabad Khachkin as environs of Gilan province have been chosen as borders of the investigation. Parameters of the current project have been gathered using basic theory method and deep interviews and site observations. Results of this study shows that lots of changes have been occured in functions, social and cultural procedures in Gilehmardi wrestling and this sport has been converted from “traditional”, “local”, “related to livelihood economy" phenomenon, to “margin, strange quasi formal” in the current rural society. From the most significant development ingredients of this procedure “quasi rural modernism”, “change inrural leisure times”, “reduction of farmer roles wrestling performance”, “classifying wrestling through non-rural organs” and also “families prohibition in youth wrestling “can be pointed. The results of the investigation show that development of the current phenomenon, can cause “reduction of traditions and margin functions of Gilehmardi wrestling”, “unchaining ruralists from their local identity”, “improving tourism and rural wisdom industry”, “reduction of number of challenges”, “destruction of existence environments”, “reduction of ruralists active co-operation”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gilehmardi wrestling
  • Granded theory
  • Rural Development
  • Rural sports
دیب حاج­باقری، محسن (1385). گراندد تئوری راه و روش نظریه‌پردازی در علوم انسانی و بهداشتی. تهران: بشری.
ازکیا، مصطفی (1387). توسعۀ پایدار روستایی. تهران. انتشارات اطلاعات. چاپ اول.
ایمانی جاجرمی، حسین (1384). بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر در توسعۀ محلی. رساله دکتری، جامعه‌شناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
بلانچارد، کندال (1387). مردم‌شناسی ورزش. ترجمۀ: علی‌رضا حسن‌زاده و حمیدرضا قربانی. تهران: انتشارات افکار.
جاوید، سیروس، (1385). جستجوی ریشه‌های بازی‌های المپیک در ایران. اولینهمایشهم‌اندیشی بین‌المللیتاریخورزشایران.
حسن‌پور، غلام‌حسین (1376). ورزش‌های بومی، سنتی، محلی. تهران: نشر بامداد کتاب.
دانای، جهانگیر (1385). موسیقی در آیین مهر و نقش سازها در کشتی گیلان و مازندران. ماهنامۀ مقام موسیقایی، سال نهم شمارۀ سی و دوم.
دانای، جهانگیر. (1379). آداب و رسوم کشتی‌های محلی گیلان و مازندران، فصل‌نامۀ گیلان ما، انتشارات گیلان.
رابینو، ه. ل. (1293). ورزش‌های سنتی گیلان. ترجمۀ: ملک‌زاده. رشت: نشر سایبان.
رضوانفر، مرتضی (1390). بازی‌های بومی و محلی ایران. ترجمۀ: یدالله پریمون. تهران: نشر آباد بوم.
رمضانی‌نژاد، حمید (1390). بررسی وضعیت کمی و کاربرد ابزارها و رشته‌های ورزشی در ایران باستان. نشریۀ مدیریت ورزشی. شمارۀ 11.
صابر، هدی (1381). میراث پهلوانی. تهران: نشر چشمه.
طالب، مهدی (1367). شیوه‌های همیاری در جامعۀ روستایی ایران. نامۀ علوم اجتماعی. دورۀ جدید، شمارۀ 1.
طالب، مهدی و دیگران (1390). رویکردهای توسعه در شعارهای انتخاباتی هشتمین انتخابات مجلس اسلامی شهر تهران، مجلۀ مطالعات جامعه‌شناختی، شمارۀ 38.
طالب، مهدی و زهره نجفی (1388). آموزه‌های از روند مشارکت روستایی در ایران، مجلۀ پژوهش‌های روستایی، شمارۀ دوم.
طالب، مهدی (1389). مدیریت روستایی در ایران. تهران و دانشگاه تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
فیروزآبادی، احمد و زهرا فرضی‌زاده، (1388). عوامل کاهش فعالیت کشاورزی زنان روستایی. مجله توسعه روستایی، دورۀ اول شمارۀ 1.
محمدیان، زهره (1388). کشتی با چوخه گزاره­ای مردم شناختی در آیین پهلوانی. تهران: نشر رهنما.
معصومی، حسن و دیگران (1389). بازی­ها و ورزش­های بومی و محلی مازندران.
ملک محمدی، غلامحسین، (1364). ورزش‌های سنتی، بومی و محلی. تهران: انتشارات کمیته ملّی المپیک.
موسوی، هاشم (1386). نمایش­ها و بازی‌های سنتی گیلان. رشت: انتشارات فرهنگ ایلیا.
هنرور، افشار و دیگران (1393). شیوه‌های احیا، ترویج و ارتقاء ورزش‌ها و بازی‌های بومی و محلی. مجلۀ مدیریت ورزشی. دورۀ 6 شمارۀ 3.
 
Bloyce, Daniel & Smith Andy (2010). Sport Policy and Development. Routledge, Abingdon
Coalter, ferd (2005). the sport benefits of sport, sport Scotland, Edinburgh.
Delaney Liam & Keaney Emily (2005). Sport and Social Capital in the United Kingdom: Statistical Evidence from National and International Survey Data. Sport and Social Capital in the United Kingdom.
Devecd, oglu (2006). The rullof sport in torkey on ruraldevelopment. school of physdcl education & sport.
Elloum Ali & Parlebas Pierre, (2009). Sociocultural analysis of Tunisian traditional sports. fitness performance.
Liu, D (2000). Development of dragon boat regatta and its skill in point of the sixth traditional Chinese sports games. Journal of Wuhan Institute of Physical Education
Migetto, LISA (1995). Sport fishing on the Columbia River. University of Washington.
Nixon, H.L. II, and Frey, J.H. (1996). A Sociology of Sport. Belmont. CA: Wadsworth.
Rhea Deborah J. & Martin Scott (2010). Personality Trait Differences of Traditional Sport Athletes, Bullriders, and Other Alternative Sport Athletes. International Journal of Sports Science & Coaching.
Redwood Dianal & et. Al. (2009). Physical Activity Patterns of American Indian and Alaskan Native People Living in Alaska and the Southwestern United States. American Journal of Health Promotion.
Shuttleworth, J. (1972). The interrelationship between rural sports and mechanical solidarity: early nineteenth century sport in the Cumbrians. Edmonton, Alta. University of Alberta.
Tonts Matthew & Atherley Kim (2010). Competitive sport and the construction of place identity in rural Australia School of Earth and Geographical Sciences. The University of Western Australia, Crawley, Western Australia.
Xiong, W, (2002). Different views on consumption of national traditional sports activities. Journal of Xi'An Institute of Physical Education.