کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
تعداد مقالات: 4
1. مطالعۀ درک معنایی روستاییان از مفهوم امنیت غذایی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 239-266

مسلم سواری؛ مجتبی سوختانلو


2. پدیدارشناسی برداشت روستاییان از تعلق مکانی در شهرستان زابل

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 113-138

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ علیرضا اژدرپور؛ مهنوش شریفی


3. بازتعریف جامعه‌شناختی مفهوم محله از نگاه ساکنان: مطالعۀ پدیدارشناسی محلۀ کن منطقۀ 5 شهر تهران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 221-240

سیده مائده قرشی؛ مصطفی ازکیا؛ محمد صادق مهدوی