کلیدواژه‌ها = توسعۀ محلی
تعداد مقالات: 5
2. کارگزاران توسعۀ محلی: تحلیل جامعه‌شناختی نیروهای مؤثر در توسعۀ منطقۀ مرزی پیرانشهر

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-28

تقی آزاد ارمکی؛ حمیدرضا جلایی پور؛ کامل دلپسند


4. نقش کارآفرینی اجتماعی در توسعۀ محلی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-58

سیداحمد فیروزآبادی؛ حمیده دباغی