کلیدواژه‌ها = سرمایۀ اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. بازتعریف جامعه‌شناختی مفهوم محله از نگاه ساکنان: مطالعۀ پدیدارشناسی محلۀ کن منطقۀ 5 شهر تهران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 221-240

سیده مائده قرشی؛ مصطفی ازکیا؛ محمد صادق مهدوی


2. نقش کارآفرینی اجتماعی در توسعۀ محلی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-58

سیداحمد فیروزآبادی؛ حمیده دباغی