کلیدواژه‌ها = مهاجرت
تعداد مقالات: 6
1. بررسی سطح، الگو و تعیین‌کننده‌های مهاجرپذیری در محله‌های شهر تهران طی سال‌های 1389 تا 1390

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-124

حسین محمودیان؛ راضیه خواجه‌نژاد


4. مهاجرت، اجتماعات گسترده و بهزیستی روستایی در شهرستان شبستر

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 23-48

ولی اله رستمعلی زاده؛ منصور وثوقی؛ حسین ایمانی جاجرمی


5. گردشگری خانه‌های دوم و بررسی ابعاد مهاجرتی (بررسی موردی: نواحی روستایی دوهزار، شهرستان تنکابن)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 53-70

مجتبی قدیری معصوم؛ زهرا حیدری؛ مهدی رمضان زاده لسبویی