کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 6
2. نقش تأمین مالی خرد بر کیفیت زندگی زنان روستایی در پروژۀ بین‌المللی ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 239-260

یاسر محمدی؛ جواد نعمت الهی؛ فاطمه سپهوند


4. بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی در فرزندان افراد معتاد

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 107-122

محمد نریمانی؛ سارا علایی؛ نادر حاجلو؛ عباس ابوالقاسمی


5. پژوهش کیفی درباره کیفیت زندگی مهاجران فصلی نیروی کار جوان روستایی از شهرستان کلیبر به تهران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 111-132

محمود جمعه‌پور؛ هدایت عیدی تراکمه