کلیدواژه‌ها = نهادها
تعداد مقالات: 3
1. الگوی نظری توانمندسازی فردی و جمعی به‌مثابۀ آزادی با تأکید بر دیدگاه‌های کانت و آمارتیا سن

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 27-50

محمود متوسلی؛ حمیده دباغی؛ افروز عباسی


2. انسجام اجتماعی؛ منشأ توسعه اقتصادی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 49-74

محمود متوسلی؛ هدی زبیری


3. بررسی ارتباط دموکراسی و توسعه در چین

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 51-68

محمود متوسلی؛ زهرا فرضی زاده میاندهی؛ علی نیکونسبتی