انسجام اجتماعی؛ منشأ توسعه اقتصادی

نوع مقاله: پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

اهمیت نهادها در نیل به توسعه پایدار مورد تصدیق روزافزون اقتصاددانان قرار گرفته است به گونه‌ای که امروزه دیگر برای سیاست‌گذاران این سوال مطرح نیست که آیا نهادها اهمیت دارند یا نه. اکنون این سؤال حائز اهمیت است که کدام نهادها مهم هستند، و چگونه می توان آن‌ها را ایجاد، تغییر، تقویت و یا تعدیل کرد. از این رو، هدف از این مقاله بررسی زیرساخت‌ها و ترتیبات اجتماعی لازم جهت تحول و اصلاحات نهادی است و در این راستا انسجام اجتماعی به عنوان شرط لازم برای دست‌یابی به توسعه اقتصادی مطرح می‌شود. انسجام اجتماعی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن، اجزای تشکیل‌دهنده جامعه، به گونه‌ای به یک‌دیگر وصل ‌می‌شوند که یک کل معنادار و موثر را بوجود می‌آورند. به عبارت دیگر، انسجام اجتماعی نوعی از ترتیبات اجتماعی است که تضمین می‌کند افراد، گروه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی ، به اشتراک ذهنی (مدل ذهنی مشترک) برسند، به قوانین و قواعد آن تن دهند، از امکانات آن استفاده کنند و در مقابل توانایی‌های خویش را بر اساس هوش‌ها و توانمندی‌های چندگانه بازشناسی و پرورش داده و در جامعه مشارکت فراگیر و موثر داشته باشند، که به نوبه خود توسعه ظرفیت‌ها و توانایی‌های جامعه را به بار می‌آورد. در چنین فضایی زمینه‌های مساعد برای پذیرش اندیشه‌های نو و بکارگیری و آزمون آن‌ها، پذیرش تفکر علمی، توجه بیشتر به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری حول محور بهره‌وری و کارایی فراهم می‌شود. تمام معیارهای مذکور همراهی مثبت با رشد و توسعه اقتصادی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Cohesion; Origins of Economic Development

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Motevasseli 1
  • Hoda Zobeiri 2
1 Professor of Economic, Faculty of Economics, Tehran University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor in Economics, Department of Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

The importance of Institutions in economic development have been confirmed by all economists in the manner that the question before policy makers therefore is no longer "do institutions matter?” but “which institutions matter and how does one acquire them?” So the purpose of this paper is to analysis what kind of social orders is need to institutional changes and economic development. In this direction, social cohesion due to increasing capacity and capability of society through setting shared mental model in society is known as a necessary condition for economic development. Social Cohesion is the situation which all elements of society be joined in a manner that makes an effective union. In other words, Societies with high social cohesion have important advantages in creation and duration of effective institutions and better economic performance through increase of collaboration and collective interest in social norms and mental models of the people. All of these have positive relation with economic growth and development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social cohesion
  • Mental model
  • Institutions
  • Economic Development