کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با پایداری اجتماعی شهری در استان مازندران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 197-220

محرم آزاد؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر


2. بررسی رابطۀ باورهای دینی و سرمایۀ اجتماعی در جوامع روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بخش ایلخچی از توابع استان آذربایجان شرقی)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 299-318

ریبوار عیسی نژاد؛ رسول محمدرضایی؛ حسین راحلی؛ حسین کوهستانی