تحلیل شبکه اجتماعی از مدیریت مشارکتی و سرمایه اجتماعی در میان بهره‌برداران دام در استان یزد

نویسندگان

1 استادیار گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به سنجش آن قسمت از سرمایه ­اجتماعی شناختی که به ارزش­هایی چون مشارکت و انسجام اجتماعی مربوط می­شود پرداخته است. روش تحقیق بر اساس آنالیز تحلیل شبکه­ای انجام گرفته و این شبکه را کلیه بهره برداران محلی دام استان یزد تشکیل داده­اند. اطلاعات کیفی و کمی مورد نیاز تحقیق از طریق مصاحبه و پرسشنامه تحلیل شبکه­ای جمع‌آوری گردید. سپس از طریق نرم افزار‌های تحلیل شبکه یو.سی.آی نت و نت درا گراف ‌روابط با استفاده از شاخص­های ریاضی تراکم، اندازه، دوسویگی پیوند و تمرکز و همچنین مفاهیم حفره­های ساختاری و نقاط برشی مورد آنالیز کمی و دیداری قرارگرفت. نتایج حکایت از شبکه ضعیف مشارکت در روابط بین گروهی بهره برداران دام با نمایش ساختار اجتماعی جزیره­ای و روابط شکننده تحت تاثیر حفره­های ساختاری متعدد است. ارزیابی شاخص­های مختلف از جمله تراکم در شبکه مشارکت در حد ضعیف بدست آمد که مبین انسجام اجتماعی ضعیف و کاهش میزان تاب­آوری بهره برداران دام در مواجه با تنش­های محیطی است. آنالیز شاخص دوسویگی پیوند نیز نشان­دهنده همکاری­های متقابل ضعیف و پایداری پایین شبکه است. آنالیز شاخص­های مذکور در جامعه بهره برداران دام نشان داد که ساختار روابط این جامعه از یک بی­نظمی اجتماعی رنج می­برد. تمرکز بالای کنشگران مرکزی در پیوندهای درونی نسبت به پیوندهای بیرونی عاملی است که مانع از شکل­گیری روابط واسطه‌ای در سطح کلان شبکه شده است. نبود پل­های ارتباطی با پراکندگی مناسب نیز باعث شده تا ابتکار و انسجام اجتماعی لازم در برخورد هوشمندانه و بموقع با مشکلات محیطی علی الخصوص خشکسالی کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Network Analysis of Participatory Management and Social Capital among Livestock Beneficiaries in Yazd Province

نویسندگان [English]

  • Iman Islami 1
  • Hossein Ebrahimzadeh Asmin 2
  • Abazar Ashtari Mehrjadi 3
1 Assistant Professor of Rangeland Management Department, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor , Iran
2 Assistant Professor, Department Anthropology, University of Sistan & Baluchestan, Iran.
3 Assistant Professor in Institute for Cultural and Social Studies. Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study has measured the part of the cognitive social capital relating to values such as participation and social cohesion. The method of this study is based on the network analysis and this network is included all local livestock beneficiaries in Yazd Province. Quantitative and qualitative information necessary for the study were collected through interviews and questionnaires of network analysis. Then through software of network analysis including UCINET and Netdraw, the relationships were analyzed using mathematical indices of density, size, link reciprocity and centralization and also the concepts of structural holes and cut points. Results indicate poor networks of participation in intergroup relationships of local beneficiaries having island social structure with fragile relationships influenced by multiple structural holes. Evaluation shows that the density index in network of participation was weak, indicating poor social cohesion and reduced resilience of livestock beneficiaries when facing with environmental stresses. The analysis of the index of link reciprocity indicates poor mutual cooperation and low stability of network. Analysis of motioned indices show that the relations structure of this community suffers from a social disorder. High centralization of central actors in internal links rather than external links is a factor preventing the formation of intermediate relationships at the macro level. Absence of these people with appropriate distribution has reduced creativity, social cohesion necessary in dealing with environmental problems especially drought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • Participatory management
  • Structural Holes
  • Social network analysis
  • Yazd province