کلیدواژه‌ها = زنان روستایی
تعداد مقالات: 4
1. نقش تأمین مالی خرد بر کیفیت زندگی زنان روستایی در پروژۀ بین‌المللی ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 239-260

یاسر محمدی؛ جواد نعمت الهی؛ فاطمه سپهوند


2. شناسایی راهکارهای توسعۀ مشاغل خانگی زنان روستایی شهرستان اراک

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 307-324

کریم نادری مهدیی؛ زهرا تیموری