بررسی مقایسه‌ای وضعیت گذشته و حال فعالیت‌های اقتصادی زنان روستایی در خانواده (مطالعه موردی: روستای میانده از توابع شهرستان صومعه‌سرا- استان گیلان)

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر، زنان روستایی به‌عنوان نیمی از نیروی انسانی مولد در بخش کشاورزی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. روستای مورد مطالعه، روستای میانده از توابع استان گیلان است. هدف این تحقیق، بررسی تفاوت‌های موجود در وضعیت فعالیت‌های زنان روستایی در خانواده، در زمان گذشته و حال (در بین گروه‌های سنی مختلف) و کشف عمده‌ترین دلایل تحول میزان فعالیت‌های اقتصادی آنها است. در این مطالعه، با استفاده از رهیافتی کیفی، تلاش شد به سؤال‌های اساسی تحقیق پاسخ داده شود، به‌طوری‌که در ابتدا با استفاده از روش ارزیابی سریع روستایی، به مدت یک سال زراعی، وضعیت فعالیت زنان روستایی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌های حاصل از این مطالعه، نشان داد میزان کار کشاورزی زنان، در مقایسه با گذشته کاهش یافته است. ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Past and Present Situation of Rural Women Economic Activities in Family

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ahmad Firouzabadi
  • Zahra Farzizade
چکیده [English]

This research investigates rural women, as half of productive human force in agriculture. The studied village is Miande in Gilan. The aim of the research is study of differences in the situation of rural women activities in family in past and present (in different age groups) and discovers the most affective factors that changed their economic activities. In this study, the qualitative approach was used to response basic questions of research. Rural participatory appraisal used to study situation of rural women activities during one year. Results showed the quantity of women agricultural work decreased in relation to past. After this finding, by using the grounded theory method the most important reason that generated this phenomenon in different age groups was studied.....

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic activity
  • generation gap
  • Grounded Theory method
  • rural women
  • Value-norm Change.