کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
تعداد مقالات: 5
2. ارزشیابی اثربخشی طرح توانبخشی مبتنی بر اجتماع در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان بیرجند

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 283-306

محمدشریف شریف زاده؛ حسین خندان؛ غلامحسین عبدالله زاده


3. الگوی نظری توانمندسازی فردی و جمعی به‌مثابۀ آزادی با تأکید بر دیدگاه‌های کانت و آمارتیا سن

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 27-50

محمود متوسلی؛ حمیده دباغی؛ افروز عباسی