کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی نظام مدیریت توسعۀ روستایی ایران: تحلیلی بر مبنای الگوی مکنزی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 171-196

حمید رستگاری؛ زکریا محمدی تمری؛ مصطفی احمدوند


2. بررسی تحولات کیفیت زندگی در ایران (1365 تا 1385)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389

موسی عنبری