کلیدواژه‌ها = فضای شهری
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل جامعه‌شناختی بی‌نظمی (فیزیکی- اجتماعی) در فضای شهری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 79-100

علی اصغر فیروزجائیان گلوگاه


3. بررسی تأثیر فضای شهری بر احساس شادمانی ساکنان ٩ محلۀ شهر تهران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-26

سوسن باستانی؛ سمانه ملکی پور