کلیدواژه‌ها = تحلیل مضمون
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی اثرات برگزاری رویداد ورزشی کشتی با چوخه در جوامع میزبان

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-78

شهرام عبدی؛ مهدی طالب‌پور؛ زهراسادات میرزازاده؛ محمد قربانی