شناسایی اثرات برگزاری رویداد ورزشی کشتی با چوخه در جوامع میزبان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه رویدادهای ورزشی زیادی در جهان برگزار می­شود که هرکدام از آن­ها اثرات ویژه و منحصربه‌فردی دارند. شناسایی و درک اثرات رویدادهای ورزشی در جوامع میزبان، برای موفقیت هر رویداد و همچنین توسعۀ جوامع میزبان بسیار مهم است. در این مقاله تلاش بر آن است که با شناسایی اثرات رویداد ورزشی «کشتی با چوخه» به‌عنوان بزرگ­ترین و مهم­ترین رویداد ورزشی بومی و محلی کشور، اطلاعات ارزشمندی در اختیار مسئولان و برنامه­ریزان شهری و روستایی قرار گیرد. روش پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، کیفی است که از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعۀ پژوهش شامل مدیران، معاونان و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی و شمالی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان خراسان رضوی و شمالی، اداره‌های ورزش و جوانان در استان­های خراسان رضوی و شمالی، هیئت کشتی استان خراسان رضوی و شمالی، هیئت ورزش روستایی و بازی­های بومی محلی استان خراسان رضوی و شمالی و پیشکسوتان کشتی با چوخه در استان­های ذکرشده بودند. روش نمونه­گیری در این پژوهش هدفمند و باتوجه‌به سطح اشباع داده­ها با تعداد 28 نفر از افراد جامعه مصاحبه شد. نتایج بخش کیفی نشان داد که اثرات رویداد ورزشی کشتی با چوخه شامل شش مضمون اصلی اقتصادی، اجتماعی، تفریحی-گردشگری، زیست‌محیطی، فرهنگی و سیاسی و 17 مضمون فرعی است. مدیران و مسئولان شهری می­توانند باتوجه‌به اثرات حاصل از این رویداد، زمینۀ رشد و توسعۀ جوامع میزبان را فراهم کنند تا شهروندان هم از منافع مادی و معنوی آن بهره­مند شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Impacts of Holding of Chokheh Wrestling Sport Event on Host Communities

نویسندگان [English]

  • Shahram Abdi 1
  • Mahdi Talebpour 2
  • Zahrasadat Mirzazadeh 3
  • Mohammad Ghorbani 4
1 PhD Student of Sport Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate professor in Sport Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Assistant professor in Sport Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Professor of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Today, many sporting events are taking place, and each of them has unique and special impacts. Identifying the impacts of sporting events in host communities are critical to the success of each event as well as the development of host communities. The present paper is aimed to provide valuable information to planners and officials of urban and rural areas by identifying the impacts of “Chokheh Wrestling” sporting event as the largest and most important indigenous and local sports event in the country. The method of this research was practical in terms of purpose and qualitative in terms of nature, and performed by using thematic analysis strategy. The research population consisted of directors, deputies and experts from the Sports and Youth General Directorates of Razavi and Northern Khorasan Provinces, The Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism General Directorates of Razavi and Northern Khorasan Provinces, Sports and Youth Offices in Razavi and Northern Khorasan Provinces, Wrestling Committees of Razavi and Northern Khorasan Provinces, Rural Sports and Local Native Games Committees in Razavi and Northern Khorasan Provinces, and Chokheh Wrestling Pioneers in the mentioned provinces. The sampling method in this research was purposive and according to the data saturation level, 28 persons were interviewed. The results of the qualitative section showed that the impacts of Chokheh Wrestling sporting event consisted of six main themes: economic, social, recreational-tourism, environmental, cultural and political, and 17 sub-themes. Based on the impacts of this event, city managers and officials can provide a platform for the development of host communities so that citizens can benefit from their material and spiritual interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thematic analysis
  • Communities Development
  • Indigenous and Local Sport Event
  • Chokheh Wrestling
  • intangible cultural heritage