کلیدواژه‌ها = نظریۀ زمینه‌ای
تعداد مقالات: 2
1. نظام معنایی پدیدۀ خشکسالی در میان کشاورزان استان اصفهان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 271-294

عظیمه السادات عبداللهی؛ محمدجواد زاهدی؛ صادق صالحی؛ محمد سعید ذکایی


2. شناسایی دلایل ترک تحصیل دانش‌آموزان مقطع ابتدایی منطقۀ آموزش و پرورش موسیان (نواحی روستایی)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 167-198

بهروز سپیدنامه؛ حسن مومنی؛ محمد سلیمان نژاد