نویسنده = حمیده دباغی
تعداد مقالات: 2
1. الگوی نظری توانمندسازی فردی و جمعی به‌مثابۀ آزادی با تأکید بر دیدگاه‌های کانت و آمارتیا سن

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 27-50

محمود متوسلی؛ حمیده دباغی؛ افروز عباسی


2. نقش کارآفرینی اجتماعی در توسعۀ محلی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-58

سیداحمد فیروزآبادی؛ حمیده دباغی