نویسنده = پویا علاءالدینی
تعداد مقالات: 3
2. مسکن مهر و حق به شهر جماعت‌های جدید: مطالعۀ موردی پروژۀ پرند

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 241-258

پویا علاءالدینی؛ مریم جمشیدی نسب


3. توسعۀ گردشگری در روستای گرمۀ استان اصفهان: تحلیل نقش تسهیل‌گر و پایداری فعالیت‌ها

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-70

پویا علاءالدینی؛ نینا امین زاده