نویسنده = ولی اله رستمعلی زاده
تعداد مقالات: 2
1. موانع سرمایه‌گذاری و کسب و کار در مناطق مرزی روستایی ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 361-386

10.22059/jrd.2020.76744

ولی اله رستمعلی زاده؛ قربان حسینی


2. مهاجرت، اجتماعات گسترده و بهزیستی روستایی در شهرستان شبستر

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 23-48

10.22059/jrd.2013.50583

ولی اله رستمعلی زاده؛ منصور وثوقی؛ حسین ایمانی جاجرمی