نویسنده = حسین میرزایی
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی نقش مشارکت در طرح‌های توسعه مناطق روستایی (بررسی موردی: طرح‌های تجمیع مناطق روستایی)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-18

مهدی طالب؛ حسین میرزایی؛ عفوات نادری


3. بررسی رابطه بین صنعت و کیفیت زندگی (مقایسه موردی مناطق روستایی شهرستان قروه)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-24

غلامرضا غفاری؛ حسین میرزایی؛ علیرضا کریمی