کلیدواژه‌ها = عدالت اجتماعی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با پایداری اجتماعی شهری در استان مازندران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 197-220

محرم آزاد؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر


2. مسکن مهر و حق به شهر جماعت‌های جدید: مطالعۀ موردی پروژۀ پرند

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 241-258

پویا علاءالدینی؛ مریم جمشیدی نسب