کلیدواژه‌ها = مدیریت محلی
تعداد مقالات: 2
1. راهبردهای محله‌محوری و توسعۀ محله‌ای: مقایسۀ الگوی مدیریت محله و عملکرد آن در ایران و انگلستان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-88

صلاح الدین قادری؛ محمد فاضلی؛ سلیمان پاک‌سرشت


2. چالش‌های اجتماعی شوراهای روستایی در مدیریت محلی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

حسین ایمانی جاجرمی؛ علیرضا کریمی