چالش‌های اجتماعی شوراهای روستایی در مدیریت محلی

نویسندگان

چکیده

سازمان‌های جمعی مردم‌سالار با ساختار افقی نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های توسعه دارند. شوراها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین انواع سازمان‌های مذکور در ایران، جدیدترین بازیگر در عرصه مدیریت محلی به حساب می‌آیند. آنها با احتساب انجمن بلدیه و انجمن شهر اگر چه پیشینه‌ای طولانی در تاریخ معاصر ایران دارند، اما فاقد استمرار تاریخی و نهادینگی و ریشه-های اجتماعی قدرت‌مند و مؤثر بوده‌اند. این مسأله سبب شده تا نتوانند از کارایی و اثر بخشی لازم برای توسعه سطوح فراملی برخوردار باشند. اگرچه شوراهای روستایی می‌توانند نقش مهمی در توسعه روستایی داشته باشند اما نسبت به شوراهای شهر کمتر مورد توجه قرار گرفته و مسائل آنها با نگاهی تحلیلی بررسی شده است. هدف این مقاله که به روش کتابخانه‌ای و بررسی اسناد و مدارک معتبر در زمینه شوراهای اسلامی روستایی تهیه شده، شناخت و تحلیل مسائل و چالش‌های اجتماعی آنها می-باشد. ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Challenges of Islamic Village Councils in Local Management in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Imani Jajarmi
  • Ali Reza Karimi
چکیده [English]

Local councils such as city and village councils with horizontal structures play a main role in advancement of development programs. Village Councils are local councils which are elected by public vote in all villages throughout Iran. Council members in each village are elected by direct public vote for a 4-year term. These councils are the newest agents in the local management of Iran. Although councils have a long past in contemporary history of Iran, considering Baladieh (Municipal) and city councils, they hadn't institutionalization and strong and effective social roots. Therefore, they couldn't have an effective role in sustainable development programs. Village councils can play a major role in rural development, but they have been less noted than city councils with an analytical approach. This documentary article studied official documents and research reports in the field of Islamic village councils in Iran. .........

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human capital
  • Local management
  • participation
  • rural councils
  • Social capital
  • sustainable development.