کلیدواژه‌ها = دموکراسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی طرح‌های توسعۀ شهری از منظر رویکردهای دموکراتیک

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 525-544

داود کریم زاده؛ زهره داودپور؛ سید محمد رضا خطیبی


2. بررسی ارتباط دموکراسی و توسعه در چین

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 51-68

محمود متوسلی؛ زهرا فرضی زاده میاندهی؛ علی نیکونسبتی