نویسنده = شهریور روستایی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و ارزیابی گستره‌های فقر شهری در محلات شهر مراغه

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 197-214

شهریور روستایی؛ پوران کرباسی