نویسنده = ولی‌اله رستمعلی‌زاده
تعداد مقالات: 2
2. بررسی زمینه‌های شکل‌گیری تعلق به محله

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 153-172

ولی‌اله رستمعلی‌زاده؛ محمد نعمتی