نویسنده = حسین ایمانی جاجرمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی راه‌های دستیابی دهیاری به درآمدهای پایدار بر اساس ظرفیت اجتماع محلی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 233-254

حسین ایمانی جاجرمی؛ آیدا نوابی


2. مهاجرت، اجتماعات گسترده و بهزیستی روستایی در شهرستان شبستر

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 23-48

ولی اله رستمعلی زاده؛ منصور وثوقی؛ حسین ایمانی جاجرمی