نویسنده = حسین ایمانی جاجرمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و سنجش ویژگی‌های کارآفرینی دهیاران و تاثیر مهارت‌های فنی و حرفه‌ای بر آن

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 107-126

حسین ایمانی جاجرمی؛ پیمان پوررجب میاندوآب


2. چالش‌های اجتماعی شوراهای روستایی در مدیریت محلی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

حسین ایمانی جاجرمی؛ علیرضا کریمی