نویسنده = مصطفی ازکیا
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل نظری نظام‌های بهره‌برداری از مراتع

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-28

مصطفی ازکیا؛ علی ایمانی


3. تحلیلی بر مطالعات روستایی در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

مصطفی ازکیا؛ غلامرضا غفاری