ریشه‌یابی نزاع‌های دسته‌جمعی بین چند نسل (مورد مطالعه: جامعه روستایی امام‌زاده عبدالله از توابع شهرستان هندیجان- استان خوزستان)

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد توسعه روستایی (مدیریت توسعه)، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

نزاع‌ دسته‌جمعی در جامعه از جمله مسائلی است که می‌تواند آرامش و امنیت و درنتیجه کیفیت زندگی مردم را به خطر اندازد. در پژوهش حاضر مسئله‌ی اصلی پژوهشگران مطالعه ریشه‌های نزاع‌های دسته‌جمعی بین چند نسل در روستای امام‌زاده عبدالله است که در محدوده سیاسی بخش مرکزی شهرستان هندیجان از توابع استان خوزستان قرار دارد. پژوهشگران در این پژوهش از روش کیفی برای دستیابی به اهداف اساسی پژوهش بهره برده‌اند. پژوهشگران به‌منظور گردآوری داده‌ها از تکنیک‌هایی همچون مصاحبه و مشاهده سود جسته‌اند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با تکنیک تحلیل تماتیک صورت گرفته است. نگارندگان با دو گروه 6 نفره و 3 نفره مصاحبه کرده‌اند. همچنین با 5 نفر به صورت فردی مصاحبه کیفی انجام داده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند آنچه به عنوان عوامل اقتصادی بین سه نسل زمینه‌ساز نزاع شده، در نسل اول و دوم نزاع بر سر جای کاه خرمن، آب چاه، خوردن محصول توسط احشام و در نسل سوم نزاع بر سر چاه نفت، زمین کشارزی و حقوق مالکیت بوده است. از جمله عوامل فرهنگی که در بین سه نسل زمینه‌ی نزاع را به‌وجود آورده است طایفه‌گرایی، تعصب طایفه‌ای و نادیده گرفتن عرف بوده است. منتهی در نسل سوم نزاع بر سر تعصب طایفه‌ای نسبت به نسل اول و دوم کمتر شده است. نتایج حاکی از آن است که نبود تعریف دقیق و روشن از حقوق مالکیت باعث شده است که بین نسل اول و سوم در بعد اقتصادی شاهد افزایش نزاع باشیم. همچنین متفاوت بودن ارزش‌های اجتماعی نسل اول و سوم  در بعد فرهنگی باعث بروز اختلافات شده است. از جمله راهکار برای کاهش نزاع در روستا ایجاد مراکز مشاوره و افزایش آگاهی از آسیب‌های اجتماعی و حقوقی ناشی از وقوع آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Rooting of Mass Conflicts between Generations (Case Study: Rural Community of Emam Zadeh Abdullah (AS), Hendijan, Khozestan State)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Taleb 1
  • Zahra Darvishi 2
1 Professor of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
2 M. A.of Rural Development, Development management, University of Tehran.
چکیده [English]

Collective disputes can jeopardize peace and security issues, as a result, the quality of life in society. In this study, the main problem of the generation researchers pace of changes in the roots of collective disputes in the village of Holy Abdullah (AS) in the political area Hendijan the central city of Khuzestan province. Researchers have used for data collection techniques such as interviews and observations. Data analysis was performed thematic analysis technique.6-person and third-person interviews with two authors also conducted qualitative interviews with five people on an individual basis The results show that the roots of the conflict in the economic, cultural, have changed over time. The economic factors show the passage of time is what underlies the conflict. In the first and second generations of conflict over water wells. In the third generation of the Islamic Revolution and rural access to tap water, well water has decreased the importance of the struggle. Also in the first and second generation product over eating by cattle and the hay harvest Ambrosia conflict occurred, resulting in the selection of contractor for third-generation conflict over oil and land and property rights has been agriculture. Besides the dispute over the choice of contractor for oil well dispute over land can also be mentioned. Among second and third generation due to specific geographical aspects of the land dispute over property rights has increased. What cultural factors among three generations in the context of conflict have created Tayfhgrayy and tribal prejudice and ignorance is the norm. The dispute over tribal fanaticism led in the third generation of the first and second generation is less. Tayfhgrayy and intergroup marriage in the first and second generation of people has been one of the main causes of conflict and violence. Completely inter marriages between first generation and different tribes were not allowed to marry the person with the exception of your tribe. If someone had a desire to marry another clan with clan elders prevented by one. This inhibition leads to strife and sometimes hatred and turbidity was between individuals. By examining the rural youth are the third generation of a change in marriage. of their show. Third-generation set of social values have learned that varies with the values of their parents. Parents due to social and economic dependence on their children to change loop in the neck. Different values of the third generation of the large number of youth migration from villages. The results shows that ignoring convention is known as a common phenomenon among three generationsThe third generation after the death of the young generation of elders and the lack of underlying dispute is the land of their fathers.The pace of changes in Tayfhgrayy talk show that prejudice and Tayfhgrayy was higher among first and second generationSo that the elders did not accept the marriage with people of other tribes. By examining the third generation Tayfhgrayy and less biasbut still people in time of trouble and strife, though they are right there to support and advocate their clan. According to a study that so far the pace of changes over time, there has been conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective Dispute
  • Property Rights
  • Qualitative Method
  • Khuzestan
  • Village of Imamzadeh Abdullah (AS)
احسانی، بهمن و حسینی‌پور، سعید (1390). بررسی نقش خرده‌فرهنگ‌ها در شکل‌گیری رفتارهای خشونت‌آمیز و نزاع‌های دسته‌جمعی، نقش طوایف در پیشگیری نزاع دسته‌جمعی (مجموعه مقالات همایش ملی). تهران، انتشارات زیتون سبز، چاپ اول
ببی، ارل، مترجم، فاضل، رضا (1390). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران، انتشارات سمت، چاپ‌هفتم، جلد اول
بون‌ویتز، پاتریس (1389). درس‌هایی از جامعه‌شناسی پی‌یربوردیو. مترجم: جهانگیر جهانگیری و حسن پورسفیر، تهران، نشرآگه، صص66-70
پورافکاری، نصرالله (1383). نزاع‌های جمعی محلی. مجموعه مقالات اولین همایش ملی طرح مسائل جامعه‌شناسی ایران. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول،صص373-386
جسورخواجه، تقی (1388). ریشه‌یابی نزاعهای دسته‌جمعی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران.
حسین‌زاده، علی‌حسین و عبدالرضا، نواح و علی‌، عنبری (1390). بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش به نزاع دسته‌جمعی (مورد مطالعه شهر اهواز). فصل‌نامه دانش‌انتظامی، سال سیزدهم، دوره‌ دوم،صص191-225
حسین‌نژاد، بیژن و عزیزی، هاشم (1390). بررسی علل نزاع و درگیری در شهرستان اردبیل و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن، نقش طوایف در پیشگیری نزاع دسته‌جمعی (مجموعه مقالات همایش ملی). انتشارات زیتون سبز، چاپ اول
حیدری، محمد و اسلام‌پناه، نورعلی و لشکری، علمدار (1386). عوامل مرتبط با مدیریت انتظامی نزاع‌های دسته‌جمعی مسلحانه در شهرستان کهگیلویه و بویراحمد. فصل‌نامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال دوم، شماره چهارم،صص500-489.
خبرگزاری فارس (1394). وبگاه خبرگزاری فارس.
دادگاه شهرستان هندیجان (1395). آمار دادگاه شهرستان هندیجان. دادگاه شهرستان هندیجان.
رضائی کلواری، نورالله و بحرینی، مجید (1389). مطالعه رابطه‌ی عوامل فرهنگی، اجتماعی با نزاع‌های دسته‌جمعی قومی وقبیله‌ای در شهرستان لردگان. فصل‌نامه مطالعات امنیت اجتماعی، صص136-162
رضوی‌زاده، نورالدین (1383). تفاوت‌های نسلی در روستاهای ایران. فصل‌نامه روستا و توسعه، صص19-46
شریعتی، مسعود و مهاجری، محمدکاظم (1391). عوامل مؤثر بر تمایلات بالقوه به نزاع‌های دسته‌جمعی در شهرستان خدابنده. فصل‌نامه پژوهش‌های انتظام اجتماعی، سال چهارم، شماره دوم،95-118
صالحی‌امیری، سیدرضا (1385). مدیریت منازعات قومی در ایران. ناشر: مجمع تشخیص مصلحت نظام- مرکز تحقیقات استراتژیک،صص102-105
صدرائی‌نژاد، محمد و افشار، زینب (1390). بررسی عوامل مؤثر بر درگیری‌های دسته‌جمعی در استان کهگیلویه و بویراحمد،نقش طوایف در پیشگیری نزاع دسته‌جمعی (مجموعه مقالات همایش ملی). تهران، انتشارات زیتون سبز، چاپ اول
عشایری، طاها (1392). عوامل مؤثر بر شکل‌گیری نزاع‌های دسه‌جمعی روستایی (روستای پریخان، مشکین‌شهر، آذربایجان شرقی). پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
علیزاده، کاظم و مهدوی‌نصر، حمید (1390). بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر نزاع دسته‌جمعی در استان لرستان، نقش طوایف در پیشگیری نزاع دسته‌جمعی (مجموعه مقالات همایش ملی). تهران، انتشارات زیتون سبز، چاپ اول
محمدپور، احمد (1389). ضد روش منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی. تهران، انتشارات جامعه‌شناسان، جلد اول،ص66
میرفردی، اصغر (1390). تحلیلی جامعه‌شناختی بر سیر دگرگونی در نقش معتمدین در پیشگیری و مهار نزاع‌های جمعی در ایران، نقش طوایف در پیشگیری نزاع دسته‌جمعی (مجموعه مقالات همایش ملی). تهران، انتشارات زیتون سبز، چاپ اول
میرفردی، اصغر و صادق‌نیا، آسیه (1391). گونه‌شناسی نزاع‌های دسته‌جمعی در شهرستان بویراحمد. فصل‌نامه پژوهش‌های انتظام اجتماعی، سال چهارم، شماره دوم،صص 41-73
 
 
Emanuel, maria & Ndimbwa, tumpe)2013),Traditional Mechanisms of Resolving Conflicts over Land Resource: A Case of Gorowa Community in Northern Tanzania, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences November, 3(11)
Mayer, claude-hélène&martinboness,christian(1995),culture and conflict in urban,tanzania: professionals’ voices ineducational organisations.
Puppim de Oliveira, Jose Antonio(2007),Property rights, land conflicts and deforestation in the Eastern Amazon, University of Santiago de Compostela, Spain, Forest Policy and Economics 10, 303-315
Side, Katherine(2014), Canada,Re-assessing rural conflict: Rituals,symbols and Commemorations in the Moyle District, Northern Ireland, Journal of Rural and community development, Memorial University,9(4).102-127
Yanda, Benjamin C,(2007), A Polittical Ecology of Land Use Change and Natural Resource Conflict in the Rukwa valley, Southwestern Tanzania, Department of Geography, August 2