بهره‌گیری از روش تحقیق آمیخته در پروژه‏های توسعه روستایی (توریسم روستایی)

نوع مقاله: پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

با گسترده‏شدن حیطه‏ها و حوزه‏های تحقیق و پیچیدگی مطالعه پدیده‏های گوناگون ضرورت جدیدی در روش‌های تحقیق به‏وجود آمده است، بر پایه آن در هر طرح تحقیقی از روش‌های گوناگونی استفاده می‏شود. در این میان روش‌های آمیخته (ترکیبی) به عنوان ابزاری کاربردی به پژوهش‌گران این فرصت را می‏دهد تا داده‏های متنوع و یافته‏های به دست آمده از روش‌های گوناگون (اعم از کمی و کیفی) پژوهشی را در قالبی علمی و منسجم با یکدیگر تلفیق نمایند و از این راه به بهترین راه حل برای مسائل گوناگون دست یافته و به شناخت کافی از مشکلات نائل آیند. در این مقاله سعی شده است به بررسی مکاتب فلسفی پیشینیان سه جنبش روش‏شناختی کمی و کیفی و ترکیبی (آمیخته) پرداخته شود و مزایای استفاده از روش آمیخته در پروژه‏های کوچک مقیاس مثل پروژه‏های توسعه روستایی و به‏ویژه توریسم روستایی عنوان گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mixed Method Utilization in Rural Tourism Development Projects

نویسنده [English]

  • Zohre Najafi Asl
Assistant Professor, Dept. of Social Planning, Faculty of Social Sciences, Univesity of Tehran, Iran,
چکیده [English]

Following the extension in research area and difficulty in different phenomena's research,
new necessity in research is generated. So, in each project of research has used different
methods. Mixed method has granted opportunity to researchers to mix different dates and
results in scientific framework that exploited of different methods (qualitative and
quantitative methods). In this way, researchers can access the best solution for different
problems and recognizing them. In this article, three movement of methodology (qualitative
and quantitative and mixed methods) are mentioned and is studied the advantages of mixed
method in small scale projects. For example, rural development projects, specially rural
tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative Method
  • quantitative method
  • mixed method
  • Positivism Approach
  • Interpretative Approach
  • Pragmatism Approach
  • Rural Tourism Development