تحولات معنای توسعه پس از انقلاب اسلامی ایران: از طرد توسعه تا معنابخشی‌های متفاوت به آن

نوع مقاله: پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی توسعه

چکیده

مقاله حاضر تلاش می‌کند سیر تحول در معنا و مفهوم توسعه پس از انقلاب اسلامی ایران را بررسی نماید. در این مقاله از نظریه گفتمان لاکلا و موفه و از تحلیل گفتمان به عنوان روش تحقیق استفاده شده ­است. این پژوهش جریان کشمکش بر سر تثبیت معنای توسعه را تحلیل نموده ­است. تحلیل گفتمان‌های توسعه پس از انقلاب نشان می‌دهد که هر گفتمان توسعه از مفصل‌بندی چند دال‌ شناور حول یک دال مرکزی تشکیل شده است. نگرش به توسعه در گفتمان‌های پس از انقلاب متنوع است و خصلتی کاملاً تخاصم­آمیز دارد. بنابراین خصلت انکارنشدنی معنا و مفهوم توسعه پس از انقلاب اسلامی، تخاصم­آمیز بودن آن‌هاست، به­طوری ­که منازعه عنصر تعیین­کنندۀ توسعه بوده ­است. منازعه میان گفتمان‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی نشان می­دهد که نمی­توان اصول ناب و دقیقی برای توسعه ترسیم کرد که به زایش یک برداشت خاص از توسعه منجر شود. در قلمرو توسعه پس از انقلاب اسلامی، هویت مایی و آن‌هایی شکل گرفته ­است؛ مایی و آن‌هایی که کاملاً خصلت طرد و کنار­گذاری دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in the Meaning of Development after the Islamic Revolution in Iran: From Rejecting to Redefining

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Jamshidiha 1
  • Hamzeh Nozari 2
1 Associate Professor, Faculty of Social Sciences, Univesity of Tehran, Iran
2 Ph.D. Student in Sociology, Univesity of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper seeks to develop the concept of evolution in Iran after the Islamic Revolution. In
Laclau and Mouffe's discourse theory as well as discourse analysis as a research method
was used to investigate the current conflict over the development of fixed meaning.
Analysis of the post-revolutionary discourses indicate that the development discourse of
articulation Slabs some floating around a central slab is made. Discourse of postrevolutionary
attitude of the diversity and character development are quite violent conflict.
The concept of undeniable character development after the Islamic Revolution, the violent
conflict is Adjudicate the dispute so that the element has been developed. Conflict between
development discourse after the Islamic Revolution showed that lean principles can not be
mapped precisely and to develop the birth of a particular interpretation of the result. After
the Islamic Revolution in the realm of identity are the ones formed are the ones that are
quite characteristic of rejection and withdrawal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • discourse
  • Discourse analysis
  • Conflict