اثرات ریسک‌های اجتماعی بر نشاط اجتماعی زنان

نوع مقاله : پژوهشی : پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

در مقاله حاضر، آثار ریسک‌های اجتماعی بر میزان نشاط اجتماعی زنان شهری و روستایی دلیجان بررسی شده است. جمعیت نمونه پژوهش، 700 نفر از زنان (49-15 ساله) هشت منطقه شهرستان دلیجان و شش روستای تابعه آن (دهستان جوشق) بوده و اطلاعات حاصله با استفاده از فن پیمایش و تکمیل پرسشنامه گردآوری شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، میزان نشاط زنان مورد بررسی، بر حسب متغیرهای زمینه‌ای و خانوادگی تغییر یافته است. از میان ریسک‌های اجتماعی مورد بررسی، شامل گرایش و اقدام به خودکشی، طلاق و خشونت‌های خانوادگی، و دیررسی ازدواج، سطح تأثیر دیررسی ازدواج بر نشاط زنان، کاملاً معنادار بوده است. این تأثیر به طور خاص در مناطق روستایی بیشتر و واضح‌تر بوده است. این تصور که مشارکت زنان در فعالیت‌های بیرون از خانه و گسترش دامنه انتخاب آن‌ها، بر میزان نشاط ایشان می‌افزاید، مورد تأیید قرار نگرفت که به احتمال بسیار زیاد، حضور متغیرهای فردی و اجتماعی دیگر مانند هزینه‌ها و دشواری‌های ناشی از پذیرش نقش‌های جدید و دیررسی ازدواج، جهت این موضوع را تبیین می‌کند. بر اساس یافته‌های تحلیلی، در مناطق شهری، مقوله بیگانگی اجتماعی و در مناطق روستایی، احساس امنیت اجتماعی، بیشترین تأثیر را در نشاط زنان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of social risks on women's social happiness

نویسندگان [English]

  • Moosa Anbari 1
  • Somayeh Haghi 2
1 Associate Professor of Sociology, Department of Development Studies, The Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.A. in Rural Development, Faculty of Social Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research is a comparative study on the effects of social risk and social vitality of rural and urban women Stagecoach has. The study population included 700 women (49-15 years old) 8 and 6 rural villages Joshagh Stagecoach city area has been scanned using the techniques and questionnaire data were collected. Results of the study show that patients and family background variables had different vitality. Of social risks, actions and thoughts of suicide, divorce and domestic violence but had no effect on women's social vitality of rural women's social vitality has been effective in reducing delayed marriage.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitality
  • Social Risk
  • Oxford Happiness Questionnaire
  • Nazhandgray
  • Sense of Social Security
  • Social Alienation